SCB – Khuyến mãi vàng

Ngày cập nhật: 6.10.14 - Mục: SCB - Lượt xem: 1,652 lần

SCB-khuyen-mai-vang

Thời gian triển khai: từ ngày 29/09/2014 đến hết ngày 27/12/2014.

Đối tượng khách hàng: khách hàng tham gia dịch vụ giữ hộ vàng trong thời gian triển khai chương trình.

Nội dung :

  • Miễn phí dịch vụ giữ hộ vàng đối với những Khách hàng có chứng chỉ vàng, tham gia gửi tiết kiệm bằng vàng, hoặc Khách hàng tham gia dịch vụ giữ hộ vàng trước ngày 17/05/2014 đã quá hạn chuyển đổi sang dịch vụ giữ hộ vàng mới.
  • Giảm 50% phí giữ hộ cho Khách hàng tham gia dịch vụ giữ hộ vàng với thời hạn giữ hộ từ 6 đến 12 tháng.
  • Được tặng coupon ưu đãi tặng thêm lãi suất/giảm phí dịch vụ khi gửi vàng giữ hộ từ 10 chỉ vàng SJC trở lên.

Điều kiện và điều khoản:

  • Số lượng coupon Khách hàng được tặng: tặng theo bội số của số vàng nhận giữ hộ, Khách hàng có thể nhận tối thiểu 01 coupon và tối đa là 10 coupon đối với mỗi lần mở hợp đồng giữ hộ vàng.
  • không giới hạn số lần Khách hàng thực hiện giao dịch được miễn/giảm phí cũng như không giới hạn số lượng Coupon mà Khách hàng nhận được trong suốt thời gian triển khai chương trình.

Quy định sử dụng coupon:

  • Coupon tặng thêm lãi suất/giảm phí dịch vụ Khách hàng được nhận theo nội dung của chương trình “Khuyến mãi vàng” có giá trị sử dụng đết hết ngày 31/03/2015.
  • Khách hàng chỉ được lựa chọn nhận một trong hai ưu đãi sau: Ưu đãi tặng thêm lãi suất khi gửi tiền hoặc ưu đãi giảm phí dịch vụ khi sử dụng dịch vụ.
  • Khách hàng không được cộng dồn mức ưu đãi giảm phí quy định trên Coupon với mức ưu đãi giảm phí của các chương trình khác (trừ trường hợp SCB có quy định khác).
  • Các nội dung khác liên quan đến việc sử dụng Coupon được thực hiện theo quy định của chương trình “Trao tin tưởng – Nhận tri ân”.
  • Mọi giao dịch liên quan đến số vàng giữ hộ sẽ được thực hiện theo thể lệ dịch vụ giữ hộ vàng và các quy định khác có liên quan.

Xem toàn bộ nội dung sản phẩm

Nguồn: SCBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo