SCB – Đắc lộc – Đắc tài

Ngày cập nhật: 8.08.14 - Mục: SCB - Lượt xem: 779 lần

Sản phẩm “Đắc Lộc – Đắc Tài” là sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng tổ chức với nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn.

SCB-dac-loc-dac-tai

Sản phẩm triển khai đến hết ngày 31/12/2014.

Lợi ích nổi bật:

  • Được tích lũy điểm để nhận nhiều quà tặng có giá trị.
  • Được gửi tiền với các kỳ hạn linh hoạt.
  • Được nhận ưu đãi của chính sách, chương trình khác (nếu thỏa điều kiện).

Đặc điểm sản phẩm:

Đối tượng:

  • Khách hàng tổ chức mở mới hoặc đang có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bằng VND tại tham gia sản phẩm.
  • Khách hàng tổ chức gửi tiền có kỳ hạn bằng VND tại các quầy giao dịch của SCB.

Kỳ hạn gửi: không kỳ hạn, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, từ 1 tháng đến 12 tháng.

Nội dung ưu đãi:

  • Đối với tiền gửi không kỳ hạn: Khách hàng tổ chức sẽ được SCB tích lũy điểm để nhận quà tặng căn cứ vào số dư bình quân hàng tháng trên tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng.
  • Đối với tiền gửi có kỳ hạn: Khách hàng tổ chức sẽ được SCB tích lũy điểm để nhận quà tặng căn cứ vào số dư của Hợp đồng tiền gửi và kỳ hạn gửi. Khách hàng tổ chức vẫn nhận ưu đãi đối với các món tiền gửi được tái ký tự động.

Quy định khác:

  • Đối với hình thức gửi có kỳ hạn, Khách hàng không được rút vốn trước hạn khi tham gia sản phẩm.
  • Việc tích lũy điểm không được cộng dồn theo các tài khoản/các món tiền gửi khác nhau của Khách hàng.

Xem toàn bộ nội dung sản phẩm

Nguồn: SCBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo