SaiGonBank khuyến mãi dịch vụ Internet Banking 2014

Ngày cập nhật: 17.07.14 - Mục: SaiGonBank - Lượt xem: 909 lần

 1. Đối với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ (đã đăng ký và sử dụng dịch vụ từ 31/12/2012 trở về trước)

STT

LOẠI PHÍ

GÓI DỊCH VỤ

STANDARD

OTP

PKI

A

PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1

Phí duy trì dịch vụ

Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2014

2

Phí sử đổi/hủy/bổ sung thông tin

—- nt —-

3

Phí hủy dịch vụ

—- nt —-

4

Phí cấp lại mật khẩu tĩnh

—- nt —-

B

PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT

1

Phí thường niên sử dụng thiết bị bảo mật OTP Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2014 Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2014

2

Phí thường niên sử dụng thiết bị bảo mật PKI

—- nt —-

3

Phí hỗ trợ khác

Miễn phí Miễn phí

C

PHÍ GIAO DỊCH

1

Phí chuyển khoản nội bộ

Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2014 Kéo dài thời gian miễn phí đến hết 31/12/2014

2

Các loại phí khác Theo quy định hiện hành của Theo quy định hiện hành của SAIGONBANK Theo quy định hiện hành của SAIGONBANK

2. Đối với Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking trong năm 2014

STT

LOẠI PHÍ

GÓI DỊCH VỤ

STANDARD

OTP

PKI

A

PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1

Phí đăng ký dịch vụ

Miễn phí

2

Phí duy trì dịch vụ

Miễn phí 12 tháng tính từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ

3

Phí sử đổi/hủy/bổ sung thông tin

—- nt —-

4

Phí hủy dịch vụ

—- nt —-

5

Phí cấp lại mật khẩu tĩnh

—- nt —-

B

PHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO MẬT

1

Thiết bị bảo mật OTP

1.1

– Phí mua thiết bị

Giảm 50% (còn lại 225,000 VNĐ)

Giảm 50% (còn lại 225,000 VNĐ)

1.2

– Phí thường niên sử dụng thiết bị bảo mật OTP

Miễn phí năm đầu

Miễn phí năm đầu

2

Thiết bị bảo mật PKI

2.1

– Phí mua thiết bị

Giảm 50% (còn lại 365,000 VNĐ)

2.2

– Phí thường niên sử dụng thiết bị bảo mật PKI

Miễn phí năm đầu

2.3

– Phí hỗ trợ khác

Miễn phí

Miễn phí

C

PHÍ GIAO DỊCH

1

Phí chuyển khoản nội bộ

Miễn phí 12 tháng tính từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 12 tháng tính từ ngày đăng ký sử dụng dịch vụ

2

Các loại phí khác Theo quy định hiện hành của SAIGONBANK Theo quy định hiện hành của SAIGONBANK Theo quy định hiện hành của SAIGONBANK

 Nguồn: SaiGonBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo