Sacombank Visa luôn bên bạn mỗi ngày

Ngày cập nhật: 24.07.20 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 147 lần

Ưu đãi với thẻ từ 07/07/2020 – 30/09/2020.

GRAB:

 • Giảm 20.000 VND cho Grab Car, Grab Bike, Grab Express với mã ưu đãi STBVISA
 • Áp dụng tất cả các ngày trong tuần
 • Mỗi tài khoản sử dụng tối đa 2 mã/tuần, 12 mã/toàn bộ chương trình

:

 • Giảm 30.000 VND cho hóa đơn từ 150.000 VND
 • Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5
 • Mỗi tài khoản được ưu đãi tối đa 1 lượt/tháng, 12 lượt/toàn bộ chương trình

:

 • Giảm 30.000 VND cho hóa đơn từ 150.000 VND
 • Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5
 • Mỗi tài khoản được ưu đãi tối đa 2 lượt/tuần, 12 lượt/toàn bộ chương trình

:

 • Tặng combo gà nugget (3 miếng gà) + Pepsi (S) cho hóa đơn bất kỳ
 • Áp dụng từ thứ 6 đến thứ 7
 • Mỗi khách hàng được ưu đãi tối đa 1 lượt/tháng, 12 lượt/toàn bộ chương trình

:

 • Giảm 20.000 VND cho hóa đơn từ 25.000 VND
 • Áp dụng từ thứ 6 đến thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

PHÚC LONG:

 • Giảm 20.000 VND cho hóa đơn bất kỳ
 • Áp dụng từ thứ 6 đến thứ 7 (từ 09:00 – 12:00)
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

:

 • Mua vé xem phim 2D với giá chỉ 50.000 VND
 • Áp dụng từ thứ 6 đến thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

:

 • Giảm 50.000 VND cho hóa đơn từ 250.000 VND
 • Áp dụng từ thứ 6 đến thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

:

 • Giảm 50.000 VND cho hóa đơn từ 250.000 VND
 • Áp dụng từ thứ 6 đến thứ 7
 • Mỗi khách hàng được 12 lượt ưu đãi/toàn bộ chương trình

Tổng số lượt ưu đãi tại mỗi đơn vị có giới hạn. Vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình tại đây

Liên hệ:

 • 1900 5555 88
 • ask@sacombank.com
 • Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo