Sacombank ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có số dư tài khoản thanh toán lớn

Ngày cập nhật: 1.12.17 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 1,885 lần

dành cho có số dư lớn.

Mức ưu đãi:

  • Số dư bình quân TKTT 50 triệu – 100 triệu đồng: khách hàng được giảm 50% phí.
  • Số dư bình quân TKTT trên 100 triệu – 200 triệu đồng: khách hàng được giảm 70% phí.
  • Số dư bình quân TKTT lớn hơn 200 triệu đồng: khách hàng được miễn phí.

Loại phí được ưu đãi:

  • Phí nộp tiền mặt vào tài khoản của chính khách hàng, của người khác trong/ngoài hệ thống; cùng/khác tỉnh, thành phố.
  • Phí rút tiền mặt khác tỉnh, thành phố.
  • Phí chuyển khoản trong hệ thống nhận bằng tài khoản/CMND.
  • Phí chuyển khoản ngoài hệ thống.

Liên hệ

  • 1900 5555 88
  • ask@.com
  • Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo