Sacombank Sapphire dành cho doanh nghiệp VIP

Ngày cập nhật: 14.08.19 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 332 lần

dành cho VIP với nhiều và ưu đãi đặc biệt.

1. HẠNG DIAMOND

 • Tỷ lệ cấp tín dụng với tài sản đảm bảo (TSĐB): Tối đa 100% giá trị TSĐB
 • Phí giao dịch: Giảm tối đa 100%
 • Lãi suất cho vay: Giảm tối đa 2.5%/năm
 • Quà tặng tri ân
 • Sự kiện VIP Sacombank
 • Góp bảo hiểm sức khỏe VIP
 • Gói dịch vụ Ngân hàng cao cấp

2. HẠNG GOLD

 • Tỷ lệ cấp tín dụng với tài sản đảm bảo (TSĐB): Tối đa 90% giá trị TSĐB
 • Phí giao dịch: Giảm tối đa 100%
 • Lãi suất cho vay: Giảm tối đa 2%/năm
 • Quà tặng tri ân
 • Sự kiện VIP Sacombank
 • Góp bảo hiểm sức khỏe VIP
 • Gói dịch vụ Ngân hàng cao cấp

3. HẠNG SILVER

 • Tỷ lệ cấp tín dụng với tài sản đảm bảo (TSĐB): Tối đa 80% giá trị TSĐB
 • Phí giao dịch: Giảm tối đa 70%
 • Lãi suất cho vay: Giảm tối đa 1%/năm
 • Quà tặng tri ân


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo