Sacombank – Miễn phí & giảm 50% vé phim và giảm 50% bắp nước tại Galaxy Cinema Quang Trung từ 10/12/2014 – 10/02/2015

Ngày cập nhật: 4.12.14 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 990 lần

– Miễn phí & giảm 50% vé phim và giảm 50% bắp nước tại Quang Trung từ 10/12/2014 – 10/02/2015Sacombank-mien-phi-giam-50-ve-phim-va-giam-50-bap-nuoc-tai-galaxy-cinema-quang-trung-tu-10122014-10022015

Nguồn: SacombankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo