Quy định mới của Agribank về lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam

Ngày cập nhật: 9.12.14 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,063 lần

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam () vừa ký Quyết định số 8307/NHNo-KHNV về việc quy định huy động bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 09/12/2014, Agribank quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam như sau:

Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 04 tháng đến 06 tháng tối đa 5,3%/năm; Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tối đa 5,4%/năm; Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tối đa 6,0%/năm; Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đến 18 tháng tối đa 6,3%/năm; Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 18 tháng tối đa 6,5%/năm.

Đến 30/11/2014, dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt 551.553 tỷ đồng, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt trên 72% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Agribank hiện vẫn là tổ chức tín dụng dẫn đầu về cho vay xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng hệ thống chính trị triển khai thành công bước đầu Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới trên cả nước, với doanh số cho vay xây dựng nông thôn mới từ khi triển khai đến nay đạt trên 201.000 tỷ đồng, trên 2 triệu hộ sản xuất tại 2.237 xã/8.967 xã xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc được vay vốn từ Agribank.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo