Quét QR rước lộc về nhà cùng Sacombank Pay

Ngày cập nhật: 17.02.20 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 2,066 lần

Hoàn 68,000 đồng khi thanh toán quét QR từ 100,000 đồng trở lên/hóa đơn tại bằng ứng dụng .

Áp dụng cho CBNV và khách hàng.

Thời gian áp dụng: 25/01 – 25/04/2020

Điều kiện:

  • Mỗi tài khoản Sacombank Pay được áp dụng 01 lần
  • Áp dụng: 1,000 lượt đầu tiên

Vui lòng xem thể lệ tại đây

Liên hệ:

  • 1900 5555 88
  • ask@sacombank.com
  • Chi nhánh/Phòng giao dịch


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo