PVcomBank bổ sung tính năng truy vấn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn qua tin nhắn cho khách hàng cá nhân

Ngày cập nhật: 17.11.17 - Mục: PVcomBank - Lượt xem: 2,133 lần

Kể từ ngày 11/11/2017, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam () thực hiện bổ sung tính năng truy vấn tiền gửi có kỳ hạn qua cấu trúc tin nhắn của dịch vụ PV-SMS Banking bao gồm tính năng truy vấn danh sách và chi tiết các tiền gửi có kỳ hạn. Đây vừa là tiện ích, vừa là công cụ kiểm tra, cảnh báo rủi ro cho khách hàng khi thực hiện giao dịch tại .

Để truy vấn danh sách các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng có thể lựa chọn một trong các mẫu tin sau:

PVB [Dấu cách] STK gửi 6089
PVB [Dấu cách] TIETKIEM gửi 6089
PVB [Dấu cách] SOTIETKIEM gửi 6089

Tin nhắn khách hàng nhận được từ PVcomBank gồm các thông tin sau:

STK: @1 @2 @3;…LH: 1900555592, trong đó:
@1 là số tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
@2 là số dư của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
@3 là loại tiền tệ (VND/USD).

Để truy vấn thông tin chi tiết Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn khách hàng soạn mẫu tin nhắn như sau:
PVB [Dấu cách] STK [Dấu cách] [số tài khoản] gửi 6089

Tin nhắn khách hàng nhận được từ PVcomBank gồm các thông tin sau:
STK @1 @2 @3. Ngay gui @4, Ngay dao han @5. LH: 1900555592, trong đó:
@1: số tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
@2: số dư của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
@3:loại tiền tệ (VND/USD)
@4: ngày gửi
@5: ngày đáo hạn

Bên cạnh đó, PVcomBank cũng truyền thông trực tiếp thông tin số tài khoản của từng khoản tiền trên sổ tiết kiệm (STK). Dựa trên thông tin Số tài khoản được cung cấp trên STK, Khách hàng có thể chủ động gửi tin nhắn kiểm tra lại khoản tiền mình mà không cần đến quầy giao dịch hay gọi điện xác minh.

Đó là những trả lời tự động chính xác và khách quan nhất. PVcomBank n nhắn mà không cần đến quầy hay gọi điện xác minh. Để có thể gửi và nhận tin nhắn truy vấn như trên, Khách hàng phải đăng ký sử dụng Dịch vụ SMS Banking khi giao dịch mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại PVcomBank. Hiện tại, Ngân hàng đang có chính sách đăng ký miễn phí cho dịch vụ SMS-Banking nhằm thu hút cũng nhưng mang đến trải nghiệm về tính năng mới cho Khách hàng.

Để biết thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ các Điểm giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc; hoặc truy cập website www.pvcombank.com.vn; hoặc liên hệ qua tổng đài 1900 5555 92.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo