Phát hành ngay, quà trao tay cùng SCB

Ngày cập nhật: 30.05.18 - Mục: SCB - Lượt xem: 1,625 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 02/04/2018 Đến hết ngày 31/12/2018.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới (bao gồm Visa và MasterCard).

Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế (thẻ chính) thỏa điều kiện của chương trình có thể nhận được quà tặng sau:

Loại thẻ Điều kiện về doanh số chi tiêu Loại quà tặng
Chuẩn /Vàng 500.000 – < 1.500.000 đồng Phí thường niên năm đầu tiên của thẻ
≥ 1.500.000 đồng Vali phổ thông size 20”/24”;
Hoặc xe cân bằng cho bé;
Hoặc phiếu mua hàng Biti’s Hunter trị giá 700.000 đồng;
Hoặc phiếu mua hàng siêu thị trị giá 600.000 đồng.
Hoặc phí thường niên năm đầu của thẻ.
Platinum /World 1.500.000 đồng – < 3.000.000 đồng≥ 3.000.000 đồng Phí thường niên năm đầu tiên của thẻ
Vali cao cấp size 20”/24”;
Hoặc combo xe cân bằng, nón bảo hiểm và bộ bảo vệ cho bé.
Hoặc phiếu mua hàng siêu thị trị giá 1.500.000 đồng.
Hoặc phí thường niên năm đầu của thẻ.

Các quy định khác:

  • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Doanh số của thẻ phụ được tính cho chủ thẻ chính trong suốt thời gian triển khai chương trình.
  • Khách hàng được tặng phí thường niên không được rút số tiền đó ra bằng tiền mặt/chuyển khoản theo hình thức đề nghị hoàn dư Có.
  • Các Khách hàng đóng Tài khoản thẻ trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành thẻ phải hoàn trả giá trị ưu đãi mà Khách hàng đã được hưởng từ chương trình.
  • Thời gian chốt Danh sách Chủ thẻ được tặng phí thường niên/tặng quà các Đợt như sau:
Đợt Kỳ chốt giao dịch phát sinh Ngày chốt danh sách Ngày hoàn tất tặng phí thường niên/tặng quà
Đợt 1 Từ ngày 02/04/2018 đến hết ngày 30/05/2018 12/05/2018 Chậm nhất ngày 10/06/2018
Đợt 2 Từ ngày 01/05/2018 đến hết ngày 31/05/2018 12/06/2018 Chậm nhất ngày 15/07/2018
Đợt 3 Từ ngày 01/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018 12/07/2018 Chậm nhất ngày 10/08/2018
Đợt 4 Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 31/07/2018 12/08/2018 Chậm nhất ngày 10/09/2018
Đợt 5 Từ ngày 01/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018 12/09/2018 Chậm nhất ngày 10/10/2018
Đợt 6 Từ ngày 01/09/2018 đến hết ngày 30/09/2018 12/10/2018 Chậm nhất ngày 10/11/2018
Đợt 7 Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 12/11/2018 Chậm nhất ngày 10/12/2018
Đợt 8 Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 12/12/2018 Chậm nhất ngày 10/01/2019
Đợt 9 Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 31/12/2018 12/01/2019 Chậm nhất ngày 15/02/2019
Đợt 10 Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 29/01/2018 12/02/2019 Chậm nhất ngày 10/03/2019

Thể lệ chi tiết chương trình xem tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo