OceanBank – Thông báo Thay đổi mẫu Séc

Ngày cập nhật: 17.07.15 - Mục: OceanBank - Lượt xem: 1,358 lần

Thưa quý khách!

thực hiện thay đổi mẫu Séc mới phù hợp với tên Pháp lý của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương, xin kính báo tới quý khách về việc cung ứng séc mứoi và đổi séc cũ như sau:

1. OceanBank cung ứng séc mới và đổi séc cũ:

Kể từ ngày 15/07/2015 OceanBank sẽ cung ứng đến khách hàng séc mới, tên Ngân hàng trên séc là Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương để thay thế cho mẫu séc cũ tên Ngân hàng trên séc là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Séc cũ khách hàng đã mua trước ngày 15/07/2015, OceanBank sẽ thực hiện đổi quyển séc mới cho khách hàng (không thu tiền) đối với những quyển séc chưa dùng hoặc đã dùng không quá 5 tờ séc. Trường hợp quyển séc đã dùng trên 5 tờ séc OceanBank chỉ thực hiện thu hồi, không đổi séc mới.

2. Thời hạn sử dụng séc cũ:

Séc cũ OceanBank đã cung ứng cho Quý khách trước ngày 15/07/2015 Quí khách vẫn tiếp tục sử dụng; Ngày cuối cùng ghi ký phát séc có hiệu lực thanh toán là ngày 15/09/2015.

Quý khách ký phát Séc cũ từ ngày 16/09/2015 trở đi không còn hiệu lực thanh toán.

OceanBank kính báo tới quý khách hàng và trân trọng cám ơn về sự hợp tác của quý khách!

Nguồn: OceanBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo