OCB – Khuyến mãi Chuyển, nhận tiền – lì xì liền

Ngày cập nhật: 6.02.15 - Mục: OCB - Lượt xem: 931 lần

Từ ngày 06/02/2015 đến hết ngày 06/05/2015. triển khai chương trình “Chuyển, nhận tiền – lì xì liền” dành cho các khách hàng có giao dịch chuyển tiền trong nước tại quầy hoặc giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam tại quầy.

OCB-khuyen-mai-chuyen-nhan-tien-li-xi-lien

Cụ thể, tương ứng với từng mức trong nước tại quầy: Khách hàng sẽ nhận được quà tặng tiền mặt tương ứng như sau: Mức trên 100.000 đồng được OCB lì xì ngay 50.000 đồng; mức phí chuyển từ 50.000 đồng – dưới 100.000 đồng được lì xì 20.000 đồng và từ 22.000 đồng – dưới 50.000 đồng OCB lì xì 10.000 đồng. Đối với Dịch vụ nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam tại quầy tương ứng với từng mức tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam: Khách hàng sẽ nhận được quà tặng tiền mặt tương ứng số tiền nhận trên 10.000 USD được lì xì 50.000 đồng và từ 4.000 USD – dưới 10.000 USD khách hàng nhận ngay 20.000 đồng.

Chương trình triển khai tại tất cả các điểm giao dịch trực thuộc hệ thống OCB trên toàn quốc với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Nguồn: OCBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo