Nhận tiền Western Union vui hơn Tết cùng ABBank

Ngày cập nhật: 2.01.21 - Mục: ABBank - Lượt xem: 55 lần

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021 (hoặc kết thúc sớm khi hết thẻ cào)

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Mỗi giao dịch nhận tiền thành công qua hệ thống Western Union (WU), KH sẽ được cấp phát 01 thẻ cào may mắn.

3. Địa bàn khuyến mại: Các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và Đại lý phụ WU của trên toàn hệ thống tại Việt Nam.

4. Hình thức khuyến mại: Cào may mắn trúng 100%.

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng cá nhân (KHCN) có đủ năng lực hành vi – pháp luật dân sự, thực hiện giao dịch nhận tiền qua hệ thống WU thỏa điều kiện thể lệ chương trình.

6. Cơ cấu giải thưởng:

  • 30 Vali kéo
  • 70 Balo du lịch
  • 100 Nón bảo hiểm
  • 100 Ví bảo vệ hộ chiếu
  • 100 Phiếu giảm giá 100% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 200.000 đồng
  • 500 Phiếu giảm giá 70% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 100.000 đồng
  • 600 Phiếu giảm giá 50% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 50.000 đồng

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Chi tiết thể lệ khuyến mại tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo