Nhận ngay phiếu mua hàng 50.000 VND khi thanh toán bằng Samsung Pay kết nối thẻ Shinhan Visa tại siêu thị Saigon Co.op

Ngày cập nhật: 13.11.17 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 658 lần

Vào tất cả ngày trong thời gian khuyến mại, chủ thẻ hợp lệ khi thực hiện giao dịch bằng bằng ứng dụng có gắn thẻ Visa sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 50.000VND cho hóa đơn từ 400.000 VND (Hóa đơn tại cùng siêu thị và cùng ngày nhưng không được phép cộng dồn)Số lượng phiếu mua hàng là 6.000 và sẽ được phát trên cơ sở đến trước nhận trước

Thẻ áp dụng: Tất cả thẻ tín dụng VISA

Thời gian: 10/10/2017 – 31/12/2017

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

  • Chủ thẻ phải quy đổi tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng của siêu thị nơi chủ thẻ có giao dịch đủ điều kiện
  • Để tránh hiểu nhầm, phiếu mua hàng sẽ được tặng trên cơ sở đến trước nhận trước và không được quy đổi thành tiện hoặc vật phẩm khác
  • Chủ thẻ phải tuân thủ với các điều khoản và điều kiện quy định của siêu thị
  • Chương trình có thể kết thúc sớm khi quà tặng được quy đổi hết

Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi đơn vị chấp nhận thẻ. Visa sẽ không đảm bảo tính chính xác của thông tin cung cấp. Vui lòng kiểm tra trực tiếp với đơn vị chấp nhận thẻ về hiệu lực của Ưu đãi.

Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.

Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng:

  • Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa
  • Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này).


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo