Ngày hội không tiền mặt cùng thẻ Napas và MB

Ngày cập nhật: 29.06.20 - Mục: MB - Lượt xem: 123 lần

Từ ngày 16/06/2020, phối hợp cùng triển khai chương trình “ cùng thẻ NAPAS”.

I. Thời gian áp dụng: từ 0:00:00 ngày 16/6/2020 đến 23:59:59 ngày 30/6/2020.

II. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng (KH) là chủ thẻ chip nội địa NAPAS (contact và contactless) do các Ngân hàng tại Việt Nam phát hành.

III. Phạm vi áp dụng: Tại các ĐVCNTT có hệ thống POS đã triển khai chấp nhận thẻ chip nội địa có kết nối tới NAPAS.

IV. Nội dung ưu đãi:

Giải Tuần lễ vàng:

 • Tặng 200.000 đồng vào tài khoản thẻ cho 25 KH giao dịch thành công bằng thẻ chip nội địa NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng sớm nhất trong khung giờ từ 9h00 đến 23h00 của tuần lễ vàng (5 ngày từ 16/6 đến 20/6/2020). Tương đương mỗi ngân hàng có 25 giải/ ngày.

Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:

 • Chủ thẻ chip nội địa NAPAS do ngân hàng phát hành, thanh toán thành công qua POS sớm nhất (tính trên 01 số thẻ) ghi nhận qua hệ thống của mỗi ngân hàng trong khung giờ từ 9h00 đến 23h00 của tuần lễ vàng (5 ngày, từ 16/6 đến 20/6/2020).
 • Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận thưởng 01 (một) giải Tuần lễ vàng.
 • Đối với các chủ thẻ có cùng thời gian giao dịch, tặng thưởng cho khách hàng đạt giá trị thanh toán giao dịch cao hơn.

Giải Lộc Vàng:

 • Tặng 01 chỉ vàng SJC 9999 cho 01 khách hàng có tổng giá trị giao dịch bằng thẻ chip nội địa thành công cao nhất của mỗi ngân hàng trong thời gian áp dụng từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:

 • Chủ thẻ chip nội địa do ngân hàng phát hành, thanh toán thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất ghi nhận qua hệ thống của mỗi ngân hàng trong thời gian từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
 • Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải Lộc Vàng.
  Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho khách hàng có thời gian giao dịch sớm hơn.
 • Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và Giải Lộc Vàng, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.
 • Trường hợp, Ngân hàng không thể liên lạc và xác minh thông tin khách hàng để thông báo trúng thưởng. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày NAPAS gửi thông báo kết quả danh sách khách hàng trúng thưởng cho Ngân hàng thì Khách hàng đó không đủ điều kiện nhận thưởng của Chương trình. Giải thưởng sẽ được được trao cho khách hàng đủ điều kiện trúng giải liền kề tiếp theo của Ngân hàng.

Giải Phú Quý:

1. Cơ hội trúng 03 chỉ vàng SJC 9999 cho 05 khách hàng (căn cứ trên 1 số thẻ chip NAPAS) có tổng giá trị giao dịch thành công cao nhất trong số tất cả các khách hàng của các ngân hàng tham gia trong thời gian áp dụng từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

2 . Điều kiện trúng thưởng cho chủ thẻ như sau:

 • Chủ thẻ chip nội địa NAPAS thanh toán thành công qua POS tính trên 01 (một) số thẻ cao nhất trong số tất cả các khách hàng của các ngân hàng tham gia Chương trình tính từ ngày 16/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
 • Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ chip nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải Phú Quý.
  Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao bằng nhau, tặng thưởng cho khách hàng có thời gian giao dịch sớm hơn.
 • Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Tuần lễ vàng và Giải Phú Quý, thì sẽ được nhận cả hai giải thưởng của chương trình.
 • Trường hợp chủ thẻ (tính trên 01 số thẻ) đồng thời trúng Giải Lộc Vàng và Giải Phú Quý, thì chỉ nhận được giải cao nhất là giải Phú Quý. Giải Lộc Vàng sẽ trao cho khách hàng có giá trị giao dịch cao liền kề tiếp theo của Ngân hàng.
 • Trường hợp, Ngân hàng không thể liên lạc và xác minh thông tin khách hàng để thông báo trúng thưởng. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày NAPAS gửi thông báo kết quả danh sách khách hàng trúng thưởng cho Ngân hàng thì Khách hàng đó không đủ điều kiện nhận thưởng của Chương trình. Giải thưởng sẽ được được trao cho khách hàng đủ điều kiện trúng giải liền kề tiếp theo thỏa mãn điều kiện Chương trình.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo