Ngại chi ngày nắng, sợ chi ngày mưa cùng Eximbank

Ngày cập nhật: 4.06.17 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 493 lần

triển khai chương trình Ngại chi ngày nắng, sợ chi ngày mưa khi mua hàng tại siêu thị .

Thể lệ chương trình: xem tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Eximbank Call Center: 18001199
  • Email: card@eximbank.com.vn


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo