NCB miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày cập nhật: 31.03.20 - Mục: NCB - Lượt xem: 1,036 lần

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 11/TT-TTg ngày 04/03/2020 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tưởng Chính phủ, Ngân hàng TMCP Quốc Dân () chuyển tiền tại quầy và InternetBanking trong và ngoài hệ thống ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn

Cụ thể như sau:

Miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ của các tổ chức tới các số tài khoản tiếp nhận hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể:

1. Tài khoản tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19:

a. Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • Số tài khoản: 1483201009159
  • Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô.

b. Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương.

  • Số tài khoản: 001.1.00.1932418
  • Tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

c. Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  • Số tài khoản VND: 1261 000 1122 666
  • Số tài khoản USD: 1261 037 0000 666
  • Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ba Đình.

2. Tài khoản tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

  • Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban cứu trợ Trung ương.
  • Số tài khoản: 001.1.00.1932418
  • Tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo