Nam A Bank triển khai dịch vụ Thu Thuế xuất nhập khẩu tại quầy

Ngày cập nhật: 22.01.16 - Mục: Nam A Bank - Lượt xem: 3,821 lần

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian , đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, Ngân hàng TMCP Nam Á () vừa phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai dịch vụ Thu Thuế xuất nhập khẩu dành cho mọi đối tượng khách hàng . Đây là bước tiến mới trong mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của Nam A Bank.

Nằm trong chuỗi các dịch vụ Thu ngân sách nhà nước, từ ngày 04/01/2016, Nam A Bank tiến hành triển khai dịch vụ Thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức mới trên toàn hệ thống. Theo đó, doanh nghiệp khi có nhu cầu nộp Thuế xuất nhập khẩu cho cơ quan Hải quan, chỉ cần nộp thuế tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Nam A Bank trên toàn hệ thống. Ngay sau khi hoàn tất thao tác nộp thuế, cơ quan Hải quan sẽ nhận được thông tin thông qua hệ thống kết nối dữ liệu điện tử và thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Dịch vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Như vậy, việc triển khai dịch vụ thu Thuế nội địa và bổ sung thêm dịch vụ Thu Thuế xuất nhập khẩu vào chuỗi các dịch vụ Thu Ngân sách nhà nước cho thấy Nam A Bank đang đồng hành cùng Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc hạn chế sử dụng thanh toán tiền mặt và hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước.

Với dịch vụ Thu ngân sách nhà nước, Nam A Bank cam kết việc thực hiện nộp các khoản thuế ngân sách nhà nước thực sự mở ra một phương thức nộp thuế mới cho Khách hàng; giúp Khách hàng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian quy định cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đặc biệt đối với các khoản thuế xuất nhập khẩu có giá trị lớn. Đây cũng là bước tiến mới trong mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng theo phương châm “Nam A Bank – Ngân hàng đẹp, Dịch vụ tốt”.

Thông tin chi tiết về dịch vụ khách hàng vui lòng truy cập website: http://namabank.com.vn hoặc liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 19006679.

Nguồn: Nam A BankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo