Mua 4 vé trả tiền 3 vé tại Lotte Cinema với thẻ MB Bankplus MasterCard

Ngày cập nhật: 25.10.17 - Mục: MB - Lượt xem: 3,836 lần

Từ nay đến hết 31/12/2017, chủ thẻ khi thực hiện mua 04 vé 2D tại hệ thống rạp sẽ được miễn phí 01 vé (chỉ phải trả tiền 03 vé).

Cụ thể:

Thời gian áp dụng: từ nay đến hết 31/12/2017

Địa điểm áp dụng: tất cả rạp Lotte Cinema (danh sách rạp chiếu xem tại đây)

Các vé phải cùng ngày chiếu, suất chiếu và cùng phim.

Chương trình chỉ áp dụng cho vé 2D và chủ thẻ phải mua vé trực tiếp tại quầy và thanh toán bằng thẻ MB Bankplus MasterCard

Chi tiết xem tại: www.lottecinema.vn.com.​Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo