Miễn phí xem phim cùng Thẻ tín dụng OCB

Ngày cập nhật: 8.02.17 - Mục: OCB - Lượt xem: 663 lần

Từ ngày 08/02/2017 đến hết ngày 30/04/2017, chủ thẻ tín dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán tại siêu thị sẽ được tặng voucher 2D tại hệ thống Galaxy Cinema.

Tham khảo thể lệ chương trình tại đây.
Tham khảo danh sách siêu thị có MCC 5411 tại đây.
Tham khảo danh sách cụm rạp Galaxy tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh