Miễn phí xem phim cùng Thẻ tín dụng OCB

Ngày cập nhật: 8.02.17 - Mục: OCB - Lượt xem: 1,165 lần

Từ ngày 08/02/2017 đến hết ngày 30/04/2017, chủ khi thực hiện giao dịch thanh toán tại siêu thị sẽ được tặng voucher xem phim 2D tại hệ thống Galaxy Cinema.

Tham khảo thể lệ chương trình tại đây.
Tham khảo danh sách siêu thị có MCC 5411 tại đây.
Tham khảo danh sách cụm rạp Galaxy tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo