Miễn phí trả góp 0% cùng Nam A Bank JCB

Ngày cập nhật: 12.03.19 - Mục: Nam A Bank - Lượt xem: 660 lần

Hoàn ngay phí chuyển đổi tối đa 1.000.000 VNĐ khi đăng kí thành công dịch vụ lãi suất 0% tại Đại lý không liên kết qua thẻ tín dụng .

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH “MIỄN PHÍ TRẢ GÓP 0%”

1. Chương trình :

 • Hoàn phí chuyển đổi trả góp (tối đa 1.000.000 VNĐ) khi đăng ký thành công dịch vụ trả góp lãi suất 0% tại Đại lý không liên kết qua thẻ tín dụng Nam A Bank JCB.
 • Mỗi khách hàng (CIF) chỉ được hoàn phí chuyển đổi trả góp 01 lần trong suốt thời gian triển khai chương trình.

2. Thời gian khuyến mãi dự kiến: Từ 01/03/2019 – 30/06/2019 hoặc đến khi hết kinh phí, tùy điều kiện nào đến trước.

3. Đối tượng áp dụng chương trình:

– Khách hàng cá nhân là Chủ thẻ tín dụng Nam A Bank Mastercard (thời gian phát hành thẻ trước ngày 31/12/2018) chưa từng phát sinh giao dịch, mở thêm thẻ tín dụng Nam A Bank JCB trong thời gian khuyến mãi.

– Không áp dụng cho:

 • Khách hàng pháp nhân (doanh nghiệp).
 • Khách hàng cấp thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm.
 • Khách hàng mở thẻ theo chính sách chính sách A06, A07, A14, theo Quy định đối tượng cấp thẻ tín dụng cho khách hàng cá nhân.

4. Thời gian hoàn tiền:

  Thời gian cập nhật trả góp 0% Thời gian hoàn tiền
Đợt 1 01/03/2019 – 31/03/2019 Trong tháng 04/2019
Đợt 2 01/04/2019 – 30/04/2019 Trong tháng 05/2019
Đợt 3 01/05/2019 – 31/05/2019 Trong tháng 06/2019
Đợt 4 01/06/2019 – 30/06/2019 Trong tháng 07/2019

 

Số tiền hoàn sẽ được Nam A Bank hoàn trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng Nam A Bank JCB của khách hàng.

5. Các điều kiện và quy định khác:

 • Chủ thẻ phải tuân thủ đầy đủ các Quy định về Dịch vụ trả góp lãi suất 0% tại Nam A Bank và Bản các Điều kiện và Điều khoản sử dụng thẻ tín dụng của Nam A Bank.
 • Giao dịch trả góp hợp lệ là giao dịch phát sinh và được cập nhật trả góp thành công trên hệ thống Nam A Bank trong thời gian khuyến mãi.
 • Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được cập nhật trả góp thành công vào hệ thống của Nam A Bank sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Nam A Bank hay không.
 • Các giao dịch bị hủy hoặc được trả lại trong hoặc sau thời gian chương trình sẽ không được tính là giao dịch hợp lệ và không được hưởng ưu đãi. Nam A Bank có quyền trừ số tiền tương ứng từ tài khoản thẻ nếu xác định được rằng giao dịch đã bị hủy.
 • Chủ thẻ có tài khoản hợp lệ, thẻ không bị tạm ngưng hoặc bị hủy, thẻ không trong tình trạng chậm thanh toán và không trong tình trạng nghi ngờ phát sinh gian lận.
 • Trong trường hợp Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản thẻ tín dụng quốc tế thì doanh số giao dịch sẽ tự động bị hủy. Nam A Bank sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu quy đổi doanh số giao dịch nào vào hoặc sau ngày Chủ thẻ yêu cầu hủy/ đóng tài khoản.
 • Trong trường hợp Chủ thẻ có những giao dịch và chuyển đổi trả góp thành công trong thời gian chương trình nhưng không nhận được ưu đãi, vui lòng liên hệ Nam A Bank chậm nhất ngày 15/07/2019 để được giải đáp. Nam A Bank có quyền yêu cầu Chủ thẻ cung cấp thông tin về giao dịch để tiện cho việc xem xét giải đáp. Nếu quá ngày 15/07/2019 mà Chủ thẻ không liên hệ với Nam A Bank, Nam A Bank có quyền không giải đáp và giải quyết các thắc mắc của Chủ thẻ.
 • Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của Nam A Bank là quyết định chung cuộc.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo