Miễn phí 2 chuyến Uber khi thanh toán bằng thẻ MB Visa

Ngày cập nhật: 5.05.17 - Mục: MB - Lượt xem: 644 lần

Từ 3/4/2017 đến 31/3/2018, khách hàng đăng kí mới tài khoản và thanh toán bằng thẻ lần đầu sẽ được 2 chuyến Uber Black hoặc Uber X (trị giá 40.000VND/ chuyến).

Cụ thể:

Thời hạn ưu đãi: từ 03/04/2017 đến 31/03/2018

Loại thẻ áp dụng: MB Visa (bao gồm cả tín dụng và ghi nợ)

Nội dung ưu đãi: khách hàng đăng kí mới tài khoản Uber và thanh toán bằng thẻ MB Visa lần đầu sẽ được miễn phí 2 chuyến Uber Black hoặc Uber X (trị giá 40.000VND/ chuyến).

Điều khoản & Điều kiện khác

  • Ưu đãi áp dụng khi chủ thẻ đăng ký tài khoản Uber lần đầu với thẻ MB Visa cho phần phương thức thanh toán.
  • Ưu đãi không được áp dụng cùng với những chương trình khuyến mại, chiết khấu hay phiếu quà tặng khác và cũng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Ưu đãi không được chuyển nhượng và không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác.
  • Quá trình đăng ký sẽ phải tuân theo các điều khoản tiêu chuẩn và Điều kiện do Uber Việt Nam quy định.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo