MB triển khai sản phẩm bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày cập nhật: 5.01.16 - Mục: MB - Lượt xem: 788 lần

vừa chính thức ban hành sản phẩm trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dành cho các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản.

MB-trien-khai-san-pham-bao-lanh-trong-ban-cho-thue-mua-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai

Với sản phẩm này, MB cam kết thay mặt chủ đầu tư hoàn trả cho người mua nhà hoặc người thuê mua nhà số tiền đã ứng trước nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà ở đúng thời hạn đã cam kết với người mua nhà hoặc người thuê mua nhà theo thỏa thuận cam kết. Mức hoàn trả lên tới 70% đối với chủ đầu tư trong nước và 50% với trường hợp là chủ đầu tư nước ngoài. Bảo lãnh này áp dụng cho các dự án MB đã cho vay để triển khai và các dự án mà khách hàng tự thực hiện bằng vốn tự có, không vay vốn tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Sản phẩm giúp doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng và kịp thời quy định của Luật kinh doanh bất động sản mới hiệu lực từ ngày 1/7/2015, yêu cầu chủ đầu tư trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được một ngân hàng cấp bảo lãnh đảm bảo nghĩa vụ tài chính trả thay cho chủ đầu tư khi không bàn giao nhà ở đúng thời hạn. Cùng với thủ tục đơn giản và mức phí cạnh tranh, sản phẩm giúp đẩy nhanh tiến độ thu hồi dòng tiền cho chủ đầu tư đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi của người mua và thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một sản phẩm thiết thực của MB dành cho khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đảm bảo cho doanh nghiệp tạo được thế mạnh và uy tín trên thị trường.

Nguồn: MBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo