MB triển khai dịch vụ ứng tiền mặt và mở rộng loại tiền giao dịch qua máy POS

Ngày cập nhật: 12.05.16 - Mục: MB - Lượt xem: 3,524 lần

Nhằm gia tăng tiện ích cho chủ thẻ, ngân hàng TMCP Quân đội () vừa triển khai dịch vụ ứng tiền mặt qua máy POS (Point Of Sale – máy chấp nhận thanh toán thẻ) và mở rộng loại tiền giao dịch qua máy POS.

MB-trien-khai-dich-vu-ung-tien-mat-va-mo-rong-loai-tien-giao-dich-qua-may-pos

Cụ thể:

1. Giao dịch thanh toán thẻ qua POS MB: được thực hiện bằng 02 loại tiền tệ là VNĐ và USD theo 2 hình thức:

  • Đồng tiền giao dịch là VNĐ (TID VNĐ).
  • Đồng tiền giao dịch là USD (TID USD); hệ thống tự động quy đổi tỷ giá theo tỷ giá chuyển khoản ngân hàng vào ngày thanh quyết toán và báo có cho Đơn vị chấp nhận thẻ bằng VNĐ.

2. Dịch vụ ứng tiền mặt qua POS MB:

  • Chủ thẻ (Thẻ Quốc tế và Thẻ nội địa) có thể ứng tiền mặt tại các Chi nhánh/PGD và Đơn vị chấp nhận thẻ của MB ủy quyền trên toàn quốc.
  • Đồng tiền thực hiện giao dịch ứng tiền mặt: VNĐ.
  • Phí áp dụng:
Loại thẻ Mức phí áp dụng Phí tối thiểu Ghi chú
Thẻ Quốc tế của MB và Ngân hàng khác phát hành 3%*số tiền
giao dịch
50.000 VNĐ Mức phí thu của chủ thẻ
Thẻ ATM do MB phát hành 1%*số tiền
giao dịch
15.000 VNĐ

 

Nguồn: MBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo