MB tặng 50% giá trị giao dịch thanh toán tiền điện EVN Hà Nội qua Bankplus

Ngày cập nhật: 27.11.16 - Mục: MB - Lượt xem: 966 lần

ừ ngày 20/11/2016, triển khai chương trình khuyến mại “Bankplus : , vừa tiện vừa lợi”. Đây là chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng cá nhân thực hiện thanh toán hóa đơn điện EVN Hà Nội qua Mobile Bankplus tài khoản thanh toán MB.
mb-bankplus-evn-ha-noi

Theo đó, các khách hàng đủ điều kiện sẽ được tặng ngay 50% giá trị giao dịch thanh toán tiền điện EVN Hà Nội khi khách hàng thanh toán tiền điện EVN Hà Nội qua Bankplus MB, tối đa mỗi khách hàng được 100.000 VNĐ/ giao dịch. Các khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại này không bao gồm giao dịch thanh toán theo lệnh tự động và mỗi khách hàng chỉ được nhận một lần khuyến mại.

Chương trình đáp áp dụng đến hết ngày 15/12/2016 tại khu vực Hà Nội.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo