MB dành hơn 20.000 tỷ dư nợ cho DNVVN

Ngày cập nhật: 28.03.15 - Mục: MB - Lượt xem: 1,155 lần

Ngân hàng TMCP Quân đội () vừa công bố dành hơn 20.000 tỷ đồng hạn mức dư nợ tín dụng trong năm 2015 cho vừa và nhỏ, nhằm ưu tiên vốn cho mục tiêu phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nông nghiệp – nông thôn và các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất khác….

Chương trình kéo dài từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2016, áp dụng với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam/ đô la Mỹ và các khoản vay trung hạn nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương trình bao gồm 03 Gói tín dụng đảm bảo đáp ứng cơ bản các nhu cầu vay trung – ngắn hạn của doanh nghiệp: Gói tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam ưu đãi ; Gói tín dụng trung hạn đồng Việt Nam ưu đãi dành cho DNVVN nói chung và Gói chính sách cho vay đô la Mỹ/ ưu đãi phí thành toán quốc tế dành cho DNVVN có hoạt động xuất khẩu.

Lãi suất áp dụng trong chương trình hỗ trợ vốn cho DNVVN được quản lý trên cơ sở lãi suất huy động từ dân cư áp dụng tại MB ở kỳ hạn tương ứng đối với các khoản vay ngắn hạn. Đối với khoản vay trung hạn, lãi suất áp dụng theo lãi suất huy động từ dân cư kỳ hạn 12 tháng áp dụng tại MB tại thời điểm giải ngân và thời gian ưu đãi của khoản vay có thể lên đến 12 tháng, tùy theo kỳ hạn vay của doanh nghiệp. Trong xu thế lãi suất đang có chiều hướng giảm như hiện nay, việc áp dụng phương án tính lãi suất cho vay dựa trên lãi suất huy động giúp MB kịp thời điều chỉnh lãi suất cho các khoản giải ngân mới, đảm bảo nguồn vốn luôn ưu đãi so với lãi suất bình quân trên thị trường.

Mức lãi suất cho vay cụ thể được MB tính toán phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, nếu giải ngân ở thời điểm hiện tại, mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống từ 6.50%/ năm; với các khoản vay có kỳ hạn trên 12 tháng đến tối đa 60 tháng có mức lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp nhất là 8.50%/ năm và sau thời gian ưu đãi là 9.50%/ năm.

Đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đô la Mỹ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, lãi suất cho vay được duy trì ở mức cạnh tranh. Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể, MB sẽ có mức giảm phí thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu với mức giảm tối thiểu bằng 10%. Mức giảm phí này không bao gồm các khoản phí thanh toán quốc tế phải thanh toán cho bên thứ 3.

MB bắt đầu triển khai các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp từ năm 2012 và duy trì liên tục cho đến thời điểm hiện nay. Theo đại diện MB, việc triển khai liên tục, không gián đoạn các gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có phương án kinh doanh rõ ràng, khả thi, hoạt động kinh doanh ổn định trong bối cảnh nền kinh tế rất khó khăn như vừa qua.​

Nguồn: MB



Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo