MB ban hành thêm hai sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn

Ngày cập nhật: 25.11.15 - Mục: MB - Lượt xem: 927 lần

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn phục vụ khách hàng doanh nghiệp gửi tiền, Ngân hàng TMCP Quân đội () tiếp tục ban hành hai sản phẩm tiền gửi gồm: Tiền gửi kỳ hạn ngày và Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước.

Với sản phẩm tiền gửi kỳ hạn ngày, doanh nghiệp được chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền từ 7 ngày cho đến 365 ngày, đảm bảo phù hợp kế hoạch sử dụng nguồn vốn, lãi suất được tính trên số ngày gửi thực tế. Khi có nhu cầu đột xuất, khách hàng được quyền rút vốn và tất toán trước hạn, hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của MB trong từng thời kỳ.

Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước đem lại nhiều lợi ích vượt trội cho khách hàng như: được nhận lãi ngay khi gửi tiền, có thể lựa chọn đa dạng kỳ hạn gửi tiền từ 01 tháng đến 60 tháng. Khách hàng được linh hoạt rút vốn và tất toán trước hạn, hưởng lãi suất không kỳ hạn theo thời gian thực gửi, và hoàn trả lại phần lãi đã nhận. Ngoài ra, khách hàng có thể cầm cố hợp đồng tiền gửi để vay vốn tại MB.

Nguồn: MBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo