Lộc xuân ACB

Ngày cập nhật: 21.01.15 - Mục: ACB - Lượt xem: 1,573 lần

loc-xuan-acb

Loại tiền gửi: VND (không áp dụng cho khách hàng gửi USD).

Khách hàng tham gia chương trình: theo quy chế tiền gửi tiết kiệm.

Thời gian chương trình: từ ngày 15/01/2015 đến hết ngày 10/02/2015 (hoặc đến khi hết quà).

Tài khoản áp dụng:

  • Tiết kiệm truyền thống kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.
  • Tiết kiệm Đại Lộc.
  • Tiết kiệm 20 tháng (áp dụng tại khu vực TP. HCM, Hà Nội & Hải Phòng).
  • Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn.

Lãi suất: áp dụng theo lãi suất hiện hành.

Kỳ hạn/ mức gửi được nhận quà tặng ngay:

Kỳ hạn Mức gửi tối thiểu Loại quà tặng
1T 500.000.000 Bộ hộp thủy tinh Lock & Lock
2T đến 5T 200.000.000
Từ 6T trở lên 100.000.000

 

Căn cứ vào mức gửi kỳ hạn gửi tương ứng khách hàng nhận được 01 món quà/ ngày giao dịch.

Quy định chung:

Căn cứ vào số tiền gửi cụ thể bằng VND theo mức gửi nhất định (quy định tại điều 8), khách hàng sẽ nhận được quà tặng ngay/Được nhận tiền mặt tương đương lãi suất công thêm.

Khách hàng có thể mở nhiều Thẻ tiết kiệm (gọi tắt là TTK). Tuy nhiên, không áp dụng nguyên tắc cộng dồn mức gửi trên các TTK có cùng chủ sở hữu để đủ mức gửi tối thiểu nhận quà tặng.

Khách hàng không được rút trước hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi tiền.

Khách hàng không được tham gia các chương trình khuyến mại khác đang triển khai.

Ngoài ra Khách hàng gửi tiền tại được nhận thêm 01 xấp bao lì xì.

Đặc biệt: Với mức gửi cao hơn Khách hàng được lựa chọn nhận quà tặng chương trình Lộc Xuân ACB (*) hoặc nhận tiền mặt tương ứng lãi suất cộng thêm như sau:

Kỳ hạn gửi Mức gửi Tiền mặt tương đương
lãi suất cộng thêm
TK 1T, 2T, 3T hoặc TK 20T/1T,
2T, TK Lộc Bảo Toàn 3T
Từ 600 triệu
trở lên
0.20%/năm
TK 20T/4T, 5T Từ 200 triệu
trở lên
0.10%/năm

(*) Khách hàng đã nhận quà tặng ngay thì không được nhận tiền mặt tương đương lãi suất tặng thêm.

Bạn muốn biết thêm thông tin?

  • Tư vấn 24/7.
  • Đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất của ACB.

Nguồn: ACBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo