LienVietPostBank – Chương trình khuyến mại Hái lộc đầu Xuân 2015

Ngày cập nhật: 7.03.15 - Mục: LienVietPostBank - Lượt xem: 1,633 lần

LienVietPostBank-chuong-trinh-khuyen-mai-hai-loc-dau-xuan-2015

I. Tên chương trình khuyến mại: “Hái lộc đầu Xuân”.

II. Thời gian triển khai chương trình: 05/03/2015 – 18/03/2015.

III. Nội dung chương trình khuyến mại:

1. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các giao dịch của Ngân hàng trong thời gian triển khai chương trình thỏa mãn điều kiện sau:

Các giao dịch được chấp nhận Giao dịch không
được chấp nhận
  • Sản phẩm huy động: Mở sổ/ gửi tiền tiết kiệm, rút lãi hoặc rút gốc 1 phần nhưng gửi tiền tiếp tại LPB; Nộp tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản công ty;
  • Sản phẩm : KH đến nộp hồ sơ vay, KH đến hoàn thiện hồ sơ vay, KH nhận tiền giải ngân;
  • Sản phẩm thanh toán: các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, thu hộ, chi hộ có phát sinh thu phí tại ;
  • Dịch vụ: Mở mới thẻ ATM,  tài khoản thanh toán, đăng ký , , ,
  • Sản phẩm huy động: rút tiền trong sổ tiết kiệm, rút tiền từ tài khoản và không thực hiện các giao dịch khác tại ngân hàng;
  • Sản phẩm tin dụng: KH mới tiếp xúc để hỏi về khoản vay, chưa thực hiện chuẩn bị hồ sơ vay tại ngân hàng;
  • Sản phẩm thanh toán: các giao dịch chuyển tiền, thanh toán, thu hộ, chi hộ không phát sinh thu phí tại Ngân hàng;
  • Dịch vụ: Các giao dịch hỏi các thông tin chung của ngân hàng như: lãi suất, biểu phí, đổi mã pin, đổi thẻ ATM của ngân hàng, các giao dịch thay đổi thông tin KH

2. Hàng hóa và dịch vụ dùng để khuyến mại: Lì xì may mắn các mệnh giá: 10.000 VND, 20.000 VND, 30.000 VND, 50.000 VND, 100.000 VND.

3. Thời gian khuyến mại: 05/03/2015 – 18/03/2015.

4. Phạm vi khuyến mại: Tất cả Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc (không bao gồm các Phòng Giao dịch Bưu điện).

5. Hình thức khuyến mại: Hái lộc may mắn.

Mô tả: Tại mỗi Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) đặt 01 cây lộc (cây đào, mai… có thể là các cây giả). Mỗi cây lộc được trang trí bằng các bao lì xì đỏ, trong mỗi bao lì xì đều có 01 lá thăm may mắn ghi tên các phần quà may mắn. Khách hàng khi giao dịch tại Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt với các giao dịch theo quy định sẽ được bốc thăm lì xì để xác định giải thưởng và nhận thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả các Khách hàng là Cá nhân, Khách hàng đại diện các tổ chức đến giao dịch tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đủ điều kiện theo quy định của LienVietPostBank và đồng ý tham gia chương trình khuyến mại “Hái lộc đầu Xuân”.

7. Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng được trao cho các Khách hàng trúng thưởng lì xì may mắn ngay khi xác định được giá trị của các bao lì xì như sau:

STT Lì xì Số lượng Tổng giá trị Ghi chú
1 10.000 VND 26.035 260.350.000
2 20.000 VND 840 16.800.000
3 30.000 VND 470 14.100.000
4 50.000 VND 385 19.250.000
5 100.000 VND 365 36.500.000

8. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại

8.1. Hình thức: Hái lộc may mắn

Mô tả: Tại mỗi Đơn vị kinh doanh (ĐVKD) đặt 01 cây lộc (cây đào, mai…). Mỗi cây lộc được trang trí bằng các bao lì xì đỏ, trong mỗi bao lì xì đều có 01 lá thăm may mắn ghi tên các phần quà may mắn.

8.2. Thời điểm hái lộc (hái lì xì)

Ngay khi kết thúc giao dịch tại quầy, Khách hàng được tham gia hái lộc theo hướng dẫn của các giao dịch viên.

Trước khi hái lộc, Khách hàng được thông báo chi tiết về số lượng giải thưởng của chương trình còn lại tại thời điểm Khách hàng hái lộc.

Sau khi Khách hàng đã hái lì xì (Khách hàng tự tay lấy 01 lì xì từ cây lộc) và Cán bộ giao dịch cùng Khách hàng kiểm tra giá trị của lì xì đó để xác định giải thưởng Khách hàng được nhận. Cán bộ giao dịch không treo lại bao lì xì đó lên cây lộc, đồng thời cập nhật số lượng bao lì xì tương ứng với giải thưởng còn lại của chương trình để theo dõi và thông báo cho các Khách hàng tiếp theo đến giao dịch.

Tại mỗi ĐVKD, mỗi Khách hàng chỉ được tham gia chương trình 01 lần trong khoảng thời gian triển khai chương trình.

8.3. Thời điểm tặng quà

Ngay sau khi Khách hàng hái lộc lì xì và giá trị lì xì được xác định, Giao dịch viên sẽ hướng dẫn Khách hàng quay lại quầy để nhận quà tặng và ký xác nhận vào biên bản nhận giải thưởng (Mẫu phiếu xác nhận biên bản nhận thưởng đính kèm thể lệ chương trình).

9. Quy định chung

Trách nhiệm thông báo: LienVietPostBank sẽ tiến hành thông báo đầy đủ, công khai kết quả hái lộc đến Khách hàng của chương trình.

Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ sử dụng các tư liệu, hình ảnh liên quan đến người nhận thưởng để truyền thông mà không phải chịu bất cứ chi phí nào.

Khi tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của Khách hàng.

Mọi thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ với các điểm giao dịch của LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/24h: 1800 57 77 58 (miễn phí).

Nguồn: LienVietPostBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo