Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 01/03/19
ACB 5.1% 5.3% 12/08/20
Agribank 5.5% 5.6% 07/01/19
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 7.3% 7.4% 7.4% 7.5% 01/06/19
BaoViet Bank 5.3% 6.75% 6.75% 6.75% 6.85% 01/11/18
BIDV 5.5% 5.5% 5.6% 07/01/19
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 4.25% 7% 7% 7% 7% 07/07/20
Co-opBank 5.5% 5.61% 5.61% 5.62% 5.71% 18/05/18
DongA Bank 5.5% 6.9% 7.1% 7.1% 7.2% 06/05/19
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 02/01/19
GP Bank 5.5% 7.1% 7.15% 7.15% 7.2% 23/07/18
HDBank 3.95% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 01/08/20
HongLeong Bank 4.8% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 07/01/19
HSBC 1.25% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 01/09/20
IVB 6.7% 6.8% 15/03/19
Kienlongbank 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 20/09/18
LienVietPostBank 5.3% 5.8% 6.1% 6.1% 6.2% 19/11/18
MSB 3.85% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 26/08/20
MB 5.4% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 07/01/19
Nam A Bank 3.95% 6.3% 6.4% 6.45% 6.4% 01/07/20
NCB 4.15% 7.05% 7.05% 7.1% 7.15% 24/07/20
OCB 4.15% 6.0% 6.0% 6.0% 6.2% 10/08/20
OceanBank 5.5% 6.9% 6.2% 6.3% 6.3% 01/07/18
PG Bank 5.9% 5.9% 01/09/20
Public Bank Vietnam 5.1% 6.0% 6.0% 29/03/18
PVcomBank 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.7% 16/08/20
Sacombank 5.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.7% 05/01/19
SaiGonBank 5.5% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 15/09/18
SCB 3.95% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 13/07/20
SeABank 3.95% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 16/08/20
SHB 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 27/11/18
Shinhan Bank 3.7% 4.2% 4.4% 20/08/18
Standard Chartered 2.31% 1.97% 11/06/19
Techcombank 5.1% 6.3% 6.0% 6.0% 6.1% 07/01/19
TPBank  5.4% 6.3% 6.4% 6.4% 05/12/18
VIB 3.95% 6% 5.9% 5.9% 5.9% 01/09/20
Viet Capital Bank 5.4% 7.4% 7.8% 7.8% 7.8% 07/01/19
VietABank 3.95% 6.5% 6.2% 6.2% 6.6% 04/08/20
VietBank  4% 6.2% 6.3%  6.4% 6.5% 02/07/20
Vietcombank 5.5% 5.5% 07/01/19
VietinBank 5.0% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 07/01/19
VPBank 5.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 07/12/18
VRB 6.6% 6.7% 09/08/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo