Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 01/03/19
ACB  5.1% 6.5% 6.4% 04/03/19
Agribank 5.5% 5.6% 07/01/19
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 7.3% 7.4% 7.4% 7.5% 01/06/19
BaoViet Bank 5.3% 6.75% 6.75% 6.75% 6.85% 01/11/18
BIDV 5.5% 5.5% 5.6% 07/01/19
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 01/04/19
Co-opBank 5.5% 5.61% 5.61% 5.62% 5.71% 18/05/18
DongA Bank 5.5% 6.9% 7.1% 7.1% 7.2% 06/05/19
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 02/01/19
GP Bank 5.5% 7.1% 7.15% 7.15% 7.2% 23/07/18
HDBank 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 26/04/19
HongLeong Bank 4.8% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 07/01/19
HSBC 1.25% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 11/06/19
IVB 6.7% 6.8% 15/03/19
Kienlongbank 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 20/09/18
LienVietPostBank 5.3% 5.8% 6.1% 6.1% 6.2% 19/11/18
MSB 5.4% 6.6% 6.8% 6.8% 6.9% 21/02/19
MB 5.4% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 07/01/19
Nam A Bank 5.5% 6.8% 6.9% 6.95% 7.0% 30/05/19
NCB 5.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.5% 15/10/18
OCB 5.5% 7.2% 7.2% 7.2% 7.3% 20/05/19
OceanBank 5.5% 6.9% 6.2% 6.3% 6.3% 01/07/18
PG Bank 7.3% 7.3% 10/06/19
Public Bank Vietnam 5.1% 6.0% 6.0% 29/03/18
PVcomBank 5.3% 7.0% 7.0% 7.0% 7.2% 10/06/19
Sacombank 5.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.7% 05/01/19
SaiGonBank 5.5% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 15/09/18
SCB 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 19/11/19
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 02/01/19
SHB 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 27/11/18
Shinhan Bank 3.7% 4.2% 4.4% 20/08/18
Standard Chartered 2.31% 1.97% 11/06/19
Techcombank 5.1% 6.3% 6.0% 6.0% 6.1% 07/01/19
TPBank  5.4% 6.3% 6.4% 6.4% 05/12/18
VIB 5.4% 7.3% 7.3% 7.3% 7.4% 12/06/19
Viet Capital Bank 5.4% 7.4% 7.8% 7.8% 7.8% 07/01/19
VietABank 5.4% 7.1% 6.5% 6.5% 7.2% 19/11/19
VietBank  5.5% 7.2% 7.3%  7.4% 7.65% 17/10/18
Vietcombank 5.5% 5.5% 07/01/19
VietinBank 5.0% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 07/01/19
VPBank 5.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 07/12/18
VRB 6.6% 6.7% 09/08/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo