Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.3% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 01/04/17
ACB 5.5% 5.5% 28/03/17
Agribank 5.3% 5.5% 21/05/17
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 6.9% 6.9% 6.9% 7.0% 17/11/16
BaoViet Bank 5.5% 6.6% 6.4% 6.45% 6.5% 11/03/17
BIDV 5.3% 5.5% 21/05/17
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 05/04/17
DongA Bank 5.3% 6.1% 6.2% 6.3% 6.4% 15/04/17
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 20/04/17
GP Bank 5.5% 6.9% 7.0% 7.0% 7.1% 03/05/17
HDBank 5.2% 6.3% 6.3% 6.3% 6.4% 10/03/17
HongLeong Bank 5.0% 5.2% 5.2% 5.2% 5.4% 24/04/17
HSBC 2.2% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 01/08/16
IVB 6.3% 6.4% 20/04/17
Kienlongbank 5.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.5% 03/01/17
LienVietPostBank 4.9% 5.5% 5.4% 5.4% 5.7% 28/03/17
Maritime Bank 5.35% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 18/04/17
MB 5.0% 5.4% 5.6% 5.6% 5.6% 07/06/17
Nam A Bank 5.4% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 12/04/17
NCB 5.5% 7.0% 7.1% 7.2% 7.3% 07/06/17
OCB 5.5% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 08/04/17
OceanBank 5.5% 6.5% 6.2% 6.3% 6.3% 07/06/17
PG Bank 6.6% 6.7% 07/06/17
PVcomBank 5.3% 6.8% 6.8% 6.8% 7.0% 07/06/17
Sacombank 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 23/12/16
SaiGonBank 5.2% 5.9% 5.8% 5.8% 29/03/16
SCB 5.5% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 29/03/17
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 07/06/17
SHB 5.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 23/05/17
Shinhan Bank 4.5% 4.7% 01/04/17
Standard Chartered 2.35% 2.35% 08/02/17
Techcombank 4.9% 5.6% 5.6% 5.6% 5.8% 27/03/17
TPBank 5.8% 6.3% 01/04/17
VIB 5.2% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 07/06/17
Public Bank Vietnam 5.0% 5.5% 5.5% 15/03/17
Viet Capital Bank 5.4% 7.2% 6.8% 6.8% 6.9% 17/05/17
VietABank 5.4% 6.9% 6.5% 6.5% 6.9% 25/05/17
VietBank  5.5% 7.0% 7.0%  7.0% 7.1% 07/06/17
Vietcombank 5.3% 5.5% 07/06/17
VietinBank 5.0% 5.3% 5.3% 5.3% 5.5% 07/06/17
VPBank 5.3% 6.3% 6.4%  6.5% 6.5% 04/04/17
VRB 6.1% 6.2% 21/04/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo