Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.5% 6.5% 6.3% 6.3% 6.5% 30/11/18
ACB  5.1% 6.0% 6.0% 19/11/18
Agribank 5.5% 5.6% 03/12/18
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 7.3% 7.3% 7.4% 7.4% 17/08/18
BaoViet Bank 5.3% 6.75% 6.75% 6.75% 6.85% 01/01/18
BIDV 5.5% 5.5% 05/11/18
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 27/08/18
Co-opBank 5.5% 5.61% 5.61% 5.62% 5.71% 18/05/18
DongA Bank 5.5% 6.9% 7.0% 7.0% 7.1% 23/11/18
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 04/09/18
GP Bank 5.5% 7.1% 7.15% 7.15% 7.2% 23/07/18
HDBank 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.4% 15/12/17
HongLeong Bank 4.8% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 03/12/18
HSBC 1.25% 1.25% 1.74% 1.74% 1.74% 27/11/18
IVB 6.8% 6.9% 02/11/18
Kienlongbank 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 6.8% 20/09/18
LienVietPostBank 5.3% 5.8% 6.1% 6.1% 6.2% 19/11/18
Maritime Bank 5.4% 6.6% 6.9% 6.9% 6.8% 05/10/18
MB 5.4% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 05/12/18
Nam A Bank 5.5% 6.7% 6.7% 6.8% 6.9% 21/11/18
NCB 5.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.5% 15/10/18
OCB 5.5% 7.0% 7.0% 7.0% 7.1% 10/11/18
OceanBank 5.5% 6.9% 6.2% 6.3% 6.3% 01/07/18
PG Bank 7.1% 7.1% 28/11/18
Public Bank Vietnam 5.1% 6.0% 6.0% 29/03/18
PVcomBank 5.3% 7.0% 7.0% 7.0% 7.2% 28/11/18
Sacombank 5.3% 6.1% 6.1% 6.1% 6.2% 25/08/18
SaiGonBank 5.5% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 15/09/18
SCB 5.5% 7.83% 7.89% 7.95% 8.01% 23/07/18
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 28/11/18
SHB 5.3% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 13/10/18
Shinhan Bank 3.7% 4.2% 4.4% 20/08/18
Standard Chartered 3.51% 3.18% 29/11/18
Techcombank 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 22/11/18
TPBank  5.4% 6.3% 6.4% 6.4% 05/12/18
VIB 5.5% 6.2% 6.2% 6.2% 6.4% 03/12/18
Viet Capital Bank 5.4% 7.4% 7.8% 7.8% 7.8% 03/12/18
VietABank 5.4% 7.1% 6.5% 6.5% 7.2% 16/10/18
VietBank  5.5% 7.2% 7.3%  7.4% 7.65% 17/10/18
Vietcombank 5.5% 5.5% 03/12/18
VietinBank 5.0% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 03/12/18
VPBank 5.3% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 30/11/18
VRB 6.6% 6.7% 09/08/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo