Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.3% 6.1% 6.1% 6.1% 6.1% 02/01/18
ACB  5.1% 5.7% 5.7% 31/03/18
Agribank 5.3% 5.5% 22/01/18
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 7.2% 7.2% 7.2% 7.3% 09/11/17
BaoViet Bank 5.5% 6.6% 6.4% 6.45% 6.5% 11/03/17
5.3% 5.5% 22/01/18
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 01/01/18
Co-opBank 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.7% 28/07/17
DongA Bank 5.42% 6.9% 6.9% 6.9% 7.1% 04/01/18
5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 21/02/18
GP Bank 5.5% 7.1% 7.15% 7.15% 7.2% 25/12/17
HDBank 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.4% 15/12/17
HongLeong Bank 4.6% 5.0% 5.0% 5.0% 5.1% 08/01/18
HSBC 1.6% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 28/12/17
IVB 6.7% 6.9% 23/02/18
Kienlongbank 5.5% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 01/01/18
LienVietPostBank 4.9% 6.2% 5.4% 5.4% 5.7% 28/12/17
Maritime Bank 5.35% 6.8% 6.0% 6.0% 6.8% 28/03/18
MB 5.2% 5.7% 5.6% 5.6% 5.6% 22/01/18
Nam A Bank 5.4% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 23/01/18
NCB 5.5% 7.2% 7.1% 7.2% 7.3% 27/11/17
OCB 5.5% 7% 7% 7% 7% 07/02/18
OceanBank 5.5% 6.85% 6.2% 6.3% 6.3% 22/01/18
PG Bank 7.1% 7.1% 15/04/18
Public Bank Vietnam 5.1% 5.7% 5.7% 19/09/17
PVcomBank 5.3% 6.8% 6.8% 6.8% 7.0% 10/03/18
Sacombank 5.5% 6.2% 6.2% 6.2% 6.4% 11/01/18
SaiGonBank 5.5% 5.9% 6.0% 6.1% 6.2% 01/01/18
SCB 5.5% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 29/03/17
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 22/01/18
5.5% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 11/01/18
Shinhan Bank 4.3% 4.5% 22/01/18
Standard Chartered 1.47% 1.33% 09/03/18
Techcombank 5.1% 6.1% 6.2% 6.2% 6.2% 01/01/18
TPBank  5.5% 6.5% 6.3% 6.5% 07/12/17
VIB 6.2% 6.3% 6.3% 6.5% 22/01/18
Viet Capital Bank 5.4% 7.4% 7.8% 7.2% 7.4% 02/01/18
VietABank 5.4% 7.1% 6.5% 6.5% 7.2% 25/01/18
 5.5% 7.1% 7.1%  7.1% 7.2% 22/11/17
Vietcombank 5.1% 5.3% 09/03/18
4.8% 5.3% 5.3% 5.3% 5.5% 08/01/18
VPBank 5.5% 7.1% 7.1%  7.2% 7.2% 10/01/18
VRB 6.4% 6.5% 09/08/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh