Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.5% 6.5% 6.3% 6.3% 6.5% 23/03/18
ACB  5.1% 5.7% 5.7% 04/07/18
Agribank 5.1% 5.5% 21/06/18
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 7.2% 7.2% 7.2% 7.3% 09/11/17
BaoViet Bank 5.3% 6.6% 6.5% 6.55% 6.65% 01/01/18
BIDV 5.1% 5.5% 30/05/18
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 01/01/18
Co-opBank 5.5% 5.61% 5.61% 5.62% 5.71% 18/05/18
DongA Bank 5.5% 7.0% 7.0% 7.0% 7.2% 07/06/18
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 15/08/18
GP Bank 5.5% 7.0% 7.05% 7.05% 7.1% 30/03/18
HDBank 5.5% 6.4% 6.3% 6.3% 6.4% 15/12/17
HongLeong Bank 4.4% 4.6% 4.6% 4.6% 4.8% 21/05/18
HSBC 1.25% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 15/08/18
IVB 6.7% 6.9% 23/02/18
Kienlongbank 5.5% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 01/01/18
LienVietPostBank 4.9% 5.8% 5.4% 5.4% 5.7% 21/05/18
Maritime Bank 5.35% 6.8% 6.0% 6.0% 6.8% 16/05/18
MB 4.65% 5.15% 5.45% 5.45% 5.55% 28/05/18
Nam A Bank 5.4% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 17/04/18
NCB 5.4% 7.2% 7.1% 7.2% 7.3% 04/05/18
OCB 5.5% 7% 7% 7% 7.1% 12/07/18
OceanBank 5.5% 7.05% 6.2% 6.3% 6.3% 01/04/18
PG Bank 7.1% 7.1% 16/08/18
Public Bank Vietnam 5.1% 6.0% 6.0% 29/03/18
PVcomBank 5.3% 6.8% 6.8% 6.8% 7.0% 17/08/18
Sacombank 5.5% 6.2% 6.2% 6.2% 6.4% 17/04/18
SaiGonBank 5.5% 5.9% 6.0% 6.1% 6.2% 01/01/18
SCB 5.5% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 29/03/17
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 17/08/18
SHB 5.4% 6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 14/05/18
Shinhan Bank 3.7% 4.2% 4.4% 10/05/18
Standard Chartered 3.23% 3.0% 15/08/18
Techcombank 4.9% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 28/04/18
TPBank  5.4% 6.3% 6.2% 6.4% 22/05/18
VIB 6.0% 6.0% 6.0% 6.3% 28/05/18
Viet Capital Bank 5.4% 7.4% 7.8% 7.2% 7.4% 14/05/18
VietABank 5.4% 7.1% 6.5% 6.5% 7.2% 06/04/18
VietBank  5.5% 7.1% 7.2%  7.3% 7.55% 24/07/18
Vietcombank 5.1% 5.5% 17/08/18
VietinBank 4.6% 5.1% 5.1% 5.1% 5.5% 30/05/18
VPBank 4.9% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 16/05/18
VRB 6.4% 6.5% 09/08/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo