Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.45% 6.15% 6.2% 6.25% 05/12/17
ACB 5.5% 5.5% 26/05/17
Agribank 5.3% 5.5% 06/12/17
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 7.2% 7.2% 7.2% 7.3% 09/11/17
BaoViet Bank 5.5% 6.6% 6.4% 6.45% 6.5% 11/03/17
BIDV 5.3% 5.5% 26/11/17
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 06/11/17
Co-opBank 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.7% 28/07/17
DongA Bank 5.5% 6.9% 6.9% 6.9% 7.1% 05/12/17
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 02/12/17
GP Bank 5.5% 6.9% 7.0% 7.0% 7.1% 26/10/17
HDBank 5.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.4% 02/10/17
HongLeong Bank 4.3% 4.7% 4.7% 4.7% 4.8% 06/12/17
HSBC 1.6% 2.09% 2.09% 2.09% 2.09% 05/12/17
IVB 6.3% 6.4% 20/04/17
Kienlongbank 5.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.5% 03/01/17
LienVietPostBank 4.9% 6.2% 5.4% 5.4% 5.7% 28/10/17
Maritime Bank 5.35% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 28/07/17
MB 5.2% 5.7% 5.6% 5.6% 5.6% 06/12/17
Nam A Bank 5.4% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 12/04/17
NCB 5.5% 7.2% 7.1% 7.2% 7.3% 27/11/17
OCB 5.5% 6.6% 6.65% 6.7% 6.75% 14/11/17
OceanBank 5.5% 6.5% 6.2% 6.3% 6.3% 06/12/17
PG Bank 6.9% 6.9% 06/12/17
Public Bank Vietnam 5.1% 5.7% 5.7% 19/09/17
PVcomBank 5.3% 6.8% 6.8% 6.8% 7.0% 06/12/17
Sacombank 5.5% 6.2% 6.2% 6.2% 6.4% 18/11/17
SaiGonBank 5.5% 5.9% 6.0% 6.1% 6.2% 23/08/17
SCB 5.5% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 29/03/17
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 06/12/17
SHB 5.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 23/05/17
Shinhan Bank 3.9% 4.4% 4.6% 06/12/17
Standard Chartered 2.1% 2.15% 01/12/17
Techcombank 5.2% 5.9% 5.9% 5.9% 5.9% 25/10/17
TPBank  5.5% 6.5% 6.3% 6.5% 07/12/17
VIB 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 10/12/17
Viet Capital Bank 5.4% 7.4% 7.2% 7.2% 7.4% 04/12/17
VietABank 5.4% 6.9% 6.5% 6.5% 6.9% 25/05/17
VietBank  5.5% 7.1% 7.1%  7.1% 7.2% 22/11/17
Vietcombank 5.2% 5.4% 10/12/17
VietinBank 4.8% 5.3% 5.3% 5.3% 5.5% 10/12/17
VPBank 5.5% 6.7% 6.7%  6.8% 6.8% 05/12/17
VRB 6.4% 6.5% 06/12/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

+ Lãi suất ngân hàng ABBank

 

+ Lãi suất ngân hàng ACB

 

+ Lãi suất ngân hàng Agribank

 

+ Lãi suất ngân hàng Bac A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BaoViet Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BIDV

 

+ Lãi suất ngân hàng CB

 

+ Lãi suất ngân hàng DongA Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Eximbank

 

+ Lãi suất ngân hàng GPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HDBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HongLeong Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng HSBC

 

+ Lãi suất ngân hàng IVB

 

+ Lãi suất ngân hàng Kienlongbank

 

+ Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Maritime Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng MB

 

+ Lãi suất ngân hàng Nam A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng NCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OceanBank

 

+ Lãi suất ngân hàng PG Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Public Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng PVcomBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Sacombank

 

+ Lãi suất ngân hàng SaiGonBank

 

+ Lãi suất ngân hàng SCB

 

+ Lãi suất ngân hàng SeABank

 

+ Lãi suất ngân hàng SHB

 

+ Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

 

+ Lãi suất ngân hàng Techcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng TPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VIB

 

+ Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietABank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietinbank

 

+ Lãi suất ngân hàng VPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VRB