Lãi suất tiết kiệm từ 5 tháng đến 9 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 5 – 9 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

Ngân hàng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng Áp dụng từ
ABBank 4.9% 6.0% 5.7% 5.7% 5.7% 11/11/16
ACB 5.5% 5.5% 12/07/16
Agribank 5.3% 5.5% 27/02/17
ANZ 2.6% 2.8% 2.9% 27/05/16
Bac A Bank 5.5% 6.9% 6.9% 6.9% 7.0% 17/11/16
BaoViet Bank 5.5% 6.6% 6.4% 6.45% 6.5% 22/11/16
BIDV 5.3% 5.5% 20/02/17
Citibank 0.1% 0.1% 27/05/16
CB 5.4% 6.55% 6.45% 6.45% 6.55% 03/12/15
DongA Bank 5.5% 6.7% 6.7% 6.7% 6.8% 11/01/17
Eximbank 5.0% 5.6% 5.7% 5.7% 5.8% 17/02/17
GP Bank 5.45% 6.2% 6.2% 6.2% 6.3% 11/01/17
HDBank 5.2% 5.9% 5.9% 5.9% 6.2% 12/10/16
HongLeong Bank 5.0% 5.2% 5.2% 5.2% 5.3% 27/02/17
HSBC 2.2% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 01/08/16
IVB 5.5% 6.1% 15/12/16
Kienlongbank 5.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.5% 03/01/17
LienVietPostBank 5.0% 5.5% 5.5% 5.5% 5.7% 29/09/16
Maritime Bank 5.35% 6.4% 6.2% 6.2% 6.2% 03/01/17
MB 5.0% 5.4% 5.6% 5.6% 5.6% 20/02/17
Nam A Bank 5.4% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 12/10/16
NCB 5.5% 7.0% 6.65% 6.65% 6.7% 12/01/17
OCB 5.5% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 08/02/17
OceanBank 5.5% 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 20/02/17
PG Bank 6.6% 6.7% 20/02/17
PVcomBank 5.5% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 20/02/17
Sacombank 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 23/12/16
SaiGonBank 5.2% 5.9% 5.8% 5.8% 29/03/16
SCB 5.5% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 11/11/16
SeABank 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 6.2% 20/02/17
SHB 5.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 12/12/16
Standard Chartered 2.35% 2.35% 08/02/17
Techcombank 4.9% 5.6% 5.6% 5.6% 5.8% 10/02/17
TPBank 5.8% 6.3% 14/12/16
VIB 5.3% 5.7% 5.7% 5.7% 5.7% 09/02/17
Public Bank Vietnam 5.0% 5.2% 5.5% 03/01/17
Viet Capital Bank 5.4% 7.0% 6.8% 6.8% 6.9% 16/02/17
VietABank 5.4% 6.8% 6.5% 6.5% 6.9% 19/10/16
VietBank  5.5% 7.0% 7.0%  7.0% 7.1% 20/02/17
Vietcombank 5.3% 5.5% 09/02/17
VietinBank 5.0% 5.3% 5.3% 5.3% 5.5% 09/02/17
VPBank 5.4% 6.4% 6.5%  6.6% 6.6% 13/02/17
VRB 6.1% 6.2% 20/02/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo