Lãi suất tiết kiệm từ 10 tháng đến 24 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 10 – 24 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

 

Ngân hàng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 13 tháng 24 tháng Áp dụng từ
ABBank 6.1% 6.1% 7.4%  7.4% 7.4% 17/06/17
ACB 6.2% 6.5% 26/05/17
Agribank 6.6% 6.8% 02/10/17
ANZ 3.8% 27/05/16
Bac A Bank 7.15% 7.15% 7.5% 7.65% 7.75% 01/06/17
BaoViet Bank 6.5% 6.6% 7.5% 7.6% 7.4% 11/03/17
BIDV 6.9% 6.8% 6.9% 02/10/17
Citibank 0.1% 27/05/16
CB 6.55% 6.55% 7.5% 7.5% 7.5% 25/07/17
Co-opBank 5.7% 5.7% 6.8% 6.8% 6.8% 28/07/17
DongA Bank 6.4% 6.5% 7.1% 7.3% 7.5% 28/08/17
Eximbank 5.8% 5.8% 6.2% 6.2% 8.0% 30/09/17
GP Bank 7.2% 7.3% 7.2% 18/09/17
HDBank 6.4% 6.4% 7.0% 7.2% 7.0% 02/10/17
HongLeong Bank 4.8% 4.8% 5.15% 5.25% 5.35% 02/10/17
HSBC 2.4% 2.4% 3.0% 2.85% 01/08/16
IVB 7.2% 7.3% 7.5% 20/04/17
Kienlongbank 6.5% 6.5% 7.0% 7.1% 7.0% 03/01/17
LienVietPostBank 5.5% 5.5% 6.9% 7.0% 7.2% 13/09/17
Maritime Bank 6.4% 6.4% 6.6% 6.7% 6.8% 28/07/17
MB 5.8% 5.8% 6.6% 02/10/17
Nam A Bank 6.7% 6.7% 7.2% 7.6% 7.4% 12/04/17
NCB 7.4%  7.4% 7.6% 7.7% 8.0% 07/06/17
OCB 6.7% 6.8% 7.4% 7.9% 7.5% 11/09/17
OceanBank 6.6% 6.7% 7.3% 7.3% 7.3% 02/10/17
PG Bank 7.1% 7.3% 7.3% 02/10/17
PVcomBank 7.0% 7.0% 7.5%  7.5% 7.7% 02/10/17
Sacombank 6.0% 6.0% 6.8% 6.8% 7.3% 10/08/17
SaiGonBank  6.3% 6.3% 6.8% 7.0% 7.2% 23/08/17
SCB 7.3% 7.35% 7.5% 7.7% 7.75% 29/03/17
SeABank 6.35%  6.55% 6.8% 6.9% 02/1017
SHB 6.3% 6.3% 6.9% 7.1% 7.4% 23/05/17
Shinhan Bank 5.5% 5.6% 02/10/17
Standard Chartered 3.0% 3.2% 4.1% 08/02/17
Techcombank 6.0% 6.2% 6.2% 6.2% 6.8% 09/09/17
TPBank 7.0% 7.0% 7.1% 10/06/17
VIB 5.6% 5.6% 7.1% 6.9% 02/10/17
Public Bank Vietnam 6.9% 6.9% 6.8% 19/09/17
Viet Capital Bank 7.3% 7.3% 7.4% 7.5% 7.2% 30/08/17
VietABank 6.6% 6.6% 7.7% 7.7% 8.0% 25/05/17
VietBank 7.1% 7.1%  7.1% 7.1% 7.8% 14/09/17
Vietcombank 6.5% 6.5% 02/10/17
VietinBank 6.0% 6.0% 6.8% 6.8% 6.9% 02/10/17
VPBank  6.4% 6.4% 6.7% 6.7% 7.2% 30/08/17
VRB 7.2% 7.2% 7.5% 02/10/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo