Lãi suất tiết kiệm từ 10 tháng đến 24 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO 

TIẾT KIỆM TỪ 10 – 24 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

 

Ngân hàng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 13 tháng 24 tháng Áp dụng từ
ABBank 6.1% 6.1% 7.4%  7.4% 7.4% 01/04/17
ACB 6.2% 6.5% 28/03/17
Agribank 6.8% 6.8% 24/04/17
ANZ 3.8% 27/05/16
Bac A Bank 7.0% 7.0% 7.4% 7.55% 7.65% 17/11/16
BaoViet Bank 6.5% 6.6% 7.5% 7.6% 7.4% 11/03/17
BIDV 6.9% 6.8% 6.8% 24/04/17
Citibank 0.1% 27/05/16
CB 6.55% 6.55% 7.2% 7.3% 7.3% 05/04/17
DongA Bank 6.4% 6.5% 7.1% 7.3% 7.5% 15/04/17
Eximbank 5.8% 5.8% 6.2% 6.2% 8.0% 20/04/17
GP Bank 7.3% 7.3% 7.3% 12/04/17
HDBank 6.4% 6.4% 7.0% 7.4% 7.0% 10/03/17
HongLeong Bank 5.4% 5.4% 5.7% 5.8% 5.9% 24/04/17
HSBC 2.4% 2.4% 3.0% 2.85% 01/08/16
IVB 7.2% 7.3% 7.5% 20/04/17
Kienlongbank 6.5% 6.5% 7.0% 7.1% 7.0% 03/01/17
LienVietPostBank 5.5% 5.5% 6.8% 6.9% 7.2% 28/03/17
Maritime Bank 6.6% 6.6% 6.8% 6.9% 7.0% 18/04/17
MB 5.8% 5.8% 24/04/17
Nam A Bank 6.7% 6.7% 7.2% 7.6% 7.4% 12/04/17
NCB 6.7%  6.7% 7.6% 7.7% 8.0% 27/03/17
OCB 6.9% 7.0% 7.4% 7.4% 7.6% 08/04/17
OceanBank 6.6% 6.7% 7.3% 7.3% 7.3% 24/04/17
PG Bank 7.1% 7.3% 7.3% 24/04/17
PVcomBank 7.0% 7.0% 7.5% 7.7% 08/04/17
Sacombank 6.0% 6.0% 6.8% 7.0% 7.0% 23/12/16
SaiGonBank 6.8% 7.0% 7.1% 29/03/16
SCB 7.3% 7.35% 7.5% 7.7% 7.75% 29/03/17
SeABank 6.35%  6.55% 6.8% 6.9% 24/04/17
SHB 6.3% 6.3% 6.9% 7.0% 7.1% 12/12/16
Shinhan Bank 6.0% 6.1% 09/05/16
Standard Chartered 3.0% 3.2% 4.1% 08/02/17
Techcombank 5.8% 5.8% 6.4% 6.6% 6.7% 27/03/17
TPBank 6.8% 7.1% 01/04/17
VIB 5.6% 5.6% 7.1% 7.1% 24/04/17
Public Bank Vietnam 6.7% 6.7% 6.8% 15/03/17
Viet Capital Bank 6.9% 6.9% 7.4% 7.5% 7.2% 23/03/17
VietABank 6.6% 6.6% 7.5% 7.6% 7.8% 19/10/16
VietBank 7.1% 7.1%  7.1% 7.1% 7.8% 24/04/17
Vietcombank 6.5% 6.5% 24/04/17
VietinBank 5.5% 5.5% 6.8% 6.8% 6.8% 24/04/17
VPBank  6.5% 6.5% 6.8% 6.8% 7.3% 04/04/17
VRB 6.9% 6.9% 7.3% 21/04/17

ABBank |  ACB |  Agribank |  ANZ |  Bac A Bank |  BaoViet Bank |  BIDV |  Citibank |  CB |  DongA Bank |  Eximbank |  GP Bank |  HDBank |  HongLeong Bank |  HSBC |  IVB |  Kienlongbank |  LienVietPostBank |  Maritime Bank |  MB |  Nam A Bank |  NCB |  OCB |  OceanBank |  PG Bank |  PVcomBank |  Sacombank |  SaiGonBank |  SCB |  SeABank |  SHB |  Shinhan Bank |  Standard Chartered |  Techcombank |  TPBank |  VIB |  Public Bank Vietnam |  Viet Capital Bank |  VietABank |  VietBank |  Vietcombank |  VietinBank |  VPBank |  VRB

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo