Lãi suất tiết kiệm từ 10 tháng đến 24 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 10 – 24 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

 

Ngân hàng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 13 tháng 24 tháng Áp dụng từ
ABBank 6.1%  6.1% 7.4%  7.4% 7.4% 02/01/18
ACB 6.5%  6.8% 6.5% 31/03/18
Agribank 6.6% 6.8% 22/01/18
ANZ 3.8% 27/05/16
Bac A Bank 7.3% 7.3% 7.6% 7.85% 7.9% 09/11/17
BaoViet Bank 6.5% 6.6% 7.5% 7.6% 7.4% 11/03/17
BIDV 6.9% 6.9% 6.9% 22/01/18
Citibank 0.1% 27/05/16
CB 6.55% 6.55% 7.79% 7.6% 7.6% 01/01/18
Co-opBank 5.7% 5.7% 6.8% 6.8% 6.8% 28/07/17
DongA Bank 7.1% 7.1% 7.1% 7.3% 7.5% 04/01/18
Eximbank 5.8% 5.8% 6.2% 6.2% 8.0% 21/02/18
GP Bank 7.3% 7.4% 7.3% 25/12/17
HDBank 6.4% 6.4% 7.0% 7.2% 7.0% 15/12/17
HongLeong Bank 5.1% 5.1% 5.45% 5.55% 5.65% 08/01/18
HSBC 2.08% 2.08% 2.96% 2.77% 05/01/18
IVB 7.5% 7.6% 7.9% 23/02/18
Kienlongbank 6.6% 6.6% 7.2% 7.3% 7.1% 01/01/18
5.5% 5.5% 7.1% 7.2% 7.2% 28/12/17
6.8% 6.8% 6.8% 6.9% 6.8% 28/03/18
MB 5.8% 5.8% 6.6% 6.6%  6.6% 22/01/18
6.7% 6.7% 7.5% 7.5% 7.4% 23/01/18
NCB 7.4%  7.4% 7.6% 7.7% 8.0% 27/11/17
7% 7% 7.4% 7.9% 7.55% 07/02/18
OceanBank 6.6% 6.8% 7.4% 7.4% 7.3% 22/01/18
PG Bank 7.1% 7.3% 7.6% 15/04/18
Public Bank Vietnam 6.9% 6.9% 6.8% 19/09/17
PVcomBank 7.0% 7.0% 7.5%  7.5% 7.7% 10/03/18
Sacombank 6.4% 6.4% 6.9% 6.9% 7.3% 11/01/18
SaiGonBank  6.3% 6.3% 6.8% 7.0% 7.2% 01/01/18
SCB 7.3% 7.35% 7.5% 7.7% 7.75% 29/03/17
SeABank 6.35%  6.55% 6.8% 6.9% 22/01/18
SHB 7.2% 7.2% 7.2% 7.4% 7.4% 11/01/18
Shinhan Bank 4.8% 5.4% 22/01/18
Standard Chartered 1.18% 1.18% 2.36% 19/01/18
6.4% 6.6% 6.8% 6.8% 7.1% 01/01/18
7.2% 7.0% 7.1% 07/12/17
VIB 6.7% 6.7% 7.9% 7.3% 22/01/18
Viet Capital Bank 7.3% 7.3% 8.0% 7.5% 7.2% 02/01/18
VietABank 6.6% 6.6% 7.7% 7.8% 8.0% 25/01/18
VietBank 7.2% 7.2%  7.3% 7.5% 7.8% 22/11/17
Vietcombank 6.4% 6.5% 09/03/18
VietinBank 6.0% 6.0% 6.8% 6.9% 6.9% 28/12/17
VPBank  7.2% 7.2% 7.3% 7.3% 7.2% 10/01/18
VRB 7.2% 7.2% 7.5% 09/08/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh