Lãi suất tiết kiệm từ 10 tháng đến 24 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 10 – 24 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

 

Ngân hàng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 13 tháng 24 tháng Áp dụng từ
ABBank 6.25% 7.4% 7.55% 05/12/17
ACB 6.2% 6.5% 26/05/17
Agribank 6.6% 6.8% 06/12/17
ANZ 3.8% 27/05/16
Bac A Bank 7.3% 7.3% 7.6% 7.85% 7.9% 09/11/17
BaoViet Bank 6.5% 6.6% 7.5% 7.6% 7.4% 11/03/17
BIDV 6.9% 6.9% 6.9% 26/11/17
Citibank 0.1% 27/05/16
CB 6.55% 6.55% 7.71% 7.6% 7.6% 06/11/17
Co-opBank 5.7% 5.7% 6.8% 6.8% 6.8% 28/07/17
DongA Bank 7.1% 7.1% 7.1% 7.3% 7.5% 05/12/17
Eximbank 5.8% 5.8% 6.2% 6.2% 8.0% 02/12/17
GP Bank 7.3% 7.4% 7.3% 26/10/17
HDBank 6.4% 6.4% 7.0% 7.2% 7.0% 02/10/17
HongLeong Bank 4.8% 4.8% 5.15% 5.25% 5.35% 06/12/17
HSBC 2.08% 2.08% 2.96% 2.77% 05/12/17
IVB 7.2% 7.3% 7.5% 20/04/17
Kienlongbank 6.5% 6.5% 7.0% 7.1% 7.0% 03/01/17
LienVietPostBank 5.5% 5.5% 7.1% 7.2% 7.2% 28/10/17
Maritime Bank 6.4% 6.4% 6.6% 6.7% 6.8% 28/07/17
MB 5.8% 5.8% 6.6% 6.6%  6.6% 06/12/17
Nam A Bank 6.7% 6.7% 7.2% 7.6% 7.4% 12/04/17
NCB 7.4%  7.4% 7.6% 7.7% 8.0% 27/11/17
OCB 6.8% 6.9% 7.4% 7.9% 7.55% 14/11/17
OceanBank 6.6% 6.7% 7.3% 7.3% 7.3% 06/12/17
PG Bank 7.1% 7.3% 7.3% 06/12/17
Public Bank Vietnam 6.9% 6.9% 6.8% 19/09/17
PVcomBank 7.0% 7.0% 8.0%  8.0% 7.7% 06/12/17
Sacombank 6.4% 6.4% 6.9% 6.9% 7.3% 18/11/17
SaiGonBank  6.3% 6.3% 6.8% 7.0% 7.2% 23/08/17
SCB 7.3% 7.35% 7.5% 7.7% 7.75% 29/03/17
SeABank 6.35%  6.55% 6.8% 6.9% 06/12/17
SHB 6.3% 6.3% 6.9% 7.1% 7.4% 23/05/17
Shinhan Bank 5.3% 5.4% 06/12/17
Standard Chartered 2.15% 2.4% 4.0% 01/12/17
Techcombank 6.2% 6.4% 6.7% 6.7% 6.8% 25/10/17
TPBank 7.2% 7.0% 7.1% 07/12/17
VIB 5.6% 5.6% 7.8% 6.9% 10/12/17
Viet Capital Bank 7.3% 7.3% 7.4% 7.5% 7.2% 04/12/17
VietABank 6.6% 6.6% 7.7% 7.7% 8.0% 25/05/17
VietBank 7.2% 7.2%  7.3% 7.5% 7.8% 22/11/17
Vietcombank 6.5% 6.5% 10/12/17
VietinBank 6.0% 6.0% 6.8% 6.9% 6.9% 10/12/17
VPBank  6.8% 6.8% 6.9% 6.9% 7.2% 05/12/17
VRB 7.2% 7.2% 7.5% 06/12/17

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

+ Lãi suất ngân hàng ABBank

 

+ Lãi suất ngân hàng ACB

 

+ Lãi suất ngân hàng Agribank

 

+ Lãi suất ngân hàng Bac A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BaoViet Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BIDV

 

+ Lãi suất ngân hàng CB

 

+ Lãi suất ngân hàng DongA Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Eximbank

 

+ Lãi suất ngân hàng GPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HDBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HongLeong Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng HSBC

 

+ Lãi suất ngân hàng IVB

 

+ Lãi suất ngân hàng Kienlongbank

 

+ Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Maritime Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng MB

 

+ Lãi suất ngân hàng Nam A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng NCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OceanBank

 

+ Lãi suất ngân hàng PG Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Public Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng PVcomBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Sacombank

 

+ Lãi suất ngân hàng SaiGonBank

 

+ Lãi suất ngân hàng SCB

 

+ Lãi suất ngân hàng SeABank

 

+ Lãi suất ngân hàng SHB

 

+ Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

 

+ Lãi suất ngân hàng Techcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng TPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VIB

 

+ Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietABank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietinbank

 

+ Lãi suất ngân hàng VPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VRB