Lãi suất tiết kiệm từ 1 tháng đến 4 tháng nhận lãi cuối kỳ

BẢNG THAM KHẢO LÃI SUẤT

TIẾT KIỆM TỪ 1  – 4 THÁNG

NHẬN LÃI CUỐI KỲ

 

Ngân hàng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng Áp dụng từ
ABBank 5.1% 5.1% 5.3% 5.3% 17/06/17
ACB 4.7% 4.7% 5.0% 26/05/17
Agribank 4.3% 4.3% 4.8% 02/10/17
ANZ 1.40% 1.40% 2.30% 2.30% 27/05/16
Bac A Bank 5.4% 5.4% 5.5% 5.5% 01/06/17
BaoViet Bank 5.2% 5.3% 5.5% 5.5% 11/03/17
BIDV 4.3% 4.3% 4.8% 22/10/17
Citibank 0.01% 0.01% 0.01% 27/05/16
CB 5.4% 5.45% 5.45% 5.45% 01/10/17
Co-opBank 4.8% 5.0% 5.2% 5.5% 28/07/17
DongA Bank 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 28/08/17
Eximbank 4.6% 4.8% 5.0% 5.0% 10/10/17
GP Bank 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 18/09/17
HDBank 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 02/10/17
HongLeong Bank 3.5% 3.9% 4.3% 4.3% 02/10/17
HSBC 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 01/08/16
IVB 4.8% 5.0% 5.5% 20/04/17
Kienlongbank 5.3% 5.4% 5.4% 5.4% 03/01/17
LienVietPostBank 4.4% 4.5% 5.0% 4.9% 01/10/17
Maritime Bank 5.15% 5.15% 5.35% 5.35% 28/07/17
MB 4.8% 4.9% 5.3% 5.2% 22/10/17
Nam A Bank 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 12/04/17
NCB 5.3% 5.35% 5.5% 5.5% 20/10/17
OCB 5.2% 5.25% 5.3% 5.3% 11/09/17
OceanBank 5.3% 5.2% 5.5% 5.5% 22/10/17
PG Bank 5.3% 5.4% 5.5% 22/10/17
PVcomBank 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 22/10/17
Sacombank 5.0% 5.1% 5.4% 5.5% 10/08/17
SaiGonBank 4.8% 4.9% 5.5% 5.5% 23/08/17
SCB 5.4% 5.5% 5.5% 5.5% 29/03/17
SeABank 5.1% 5.2% 5.25% 5.28% 03/11/17
SHB 5.3% 5.3% 5.5% 5.5% 23/05/17
Shinhan Bank 3.6% 3.8% 4.1% 02/10/17
Standard Chartered 0.75% 0.75% 1.7% 10/11/17
Techcombank 5.1% 5.1% 5.2% 5.2% 25/10/17
TPBank 5.0% 5.1% 5.5%  5.5% 28/09/17
VIB 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 03/11/17
Public Bank Vietnam  4.6% 4.6% 5.1% 5.1% 19/09/17
Viet Capital Bank 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 30/08/17
VietABank 5.5% 5.5% 5.5% 5.4% 25/05/17
VietBank 5.4% 5.4% 5.5% 5.5% 14/09/17
Vietcombank 4.2% 4.2% 4.7% 03/11/17
VietinBank 4.8% 4.8% 5.2% 5.2% 03/11/17
VPBank 5.2% 5.3% 5.5% 5.5% 06/10/17
VRB 5.3% 5.3% 5.3% 03/11/17

Bình luận (1)

 

  1. Đinh Dương Thế Anh says:

    Lãi suất 1 tháng của ngân hàng GP Bank đã thay đổi: 5.5% -> 5.4%

Bình luận bài viết

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

+ Lãi suất ngân hàng ABBank

 

+ Lãi suất ngân hàng ACB

 

+ Lãi suất ngân hàng Agribank

 

+ Lãi suất ngân hàng Bac A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BaoViet Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BIDV

 

+ Lãi suất ngân hàng CB

 

+ Lãi suất ngân hàng DongA Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Eximbank

 

+ Lãi suất ngân hàng GPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HDBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HongLeong Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng HSBC

 

+ Lãi suất ngân hàng IVB

 

+ Lãi suất ngân hàng Kienlongbank

 

+ Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Maritime Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng MB

 

+ Lãi suất ngân hàng Nam A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng NCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OceanBank

 

+ Lãi suất ngân hàng PG Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Public Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng PVcomBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Sacombank

 

+ Lãi suất ngân hàng SaiGonBank

 

+ Lãi suất ngân hàng SCB

 

+ Lãi suất ngân hàng SeABank

 

+ Lãi suất ngân hàng SHB

 

+ Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

 

+ Lãi suất ngân hàng Techcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng TPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VIB

 

+ Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietABank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietinbank

 

+ Lãi suất ngân hàng VPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VRB