Lãi suất ngân hàng VRB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VRB

Tháng VND USD
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp
KKH 0.5%  0.5% 0% 0%
1 tuần 0.7% 0.7% 0% 0%
2 tuần 0.8% 0.8% 0% 0%
3 tuần 0.9% 0.9% 0% 0%
1 tháng  5.3% 5.3% 0% 0%
2 tháng 5.3% 5.3% 0% 0%
3 tháng 5.3% 5.3% 0% 0%
6 tháng 6.4% 6.4% 0% 0%
9 tháng 6.5% 6.5% 0% 0%
12 tháng 7.2%  7.1% 0% 0%
13 tháng 7.2%  7.1% 0% 0%
15 tháng 7.1%  7.1% 0% 0%
18 tháng 7.4%  7.4% 0% 0%
24 tháng 7.5% 7.5% 0% 0%
36 tháng 7.5% 7.5% 0% 0%

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh