Lãi suất ngân hàng Vietinbank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK

 

TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN

(Cập nhật ngày 18/12/2017)

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
VND USD EUR
Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức
 Không kỳ hạn 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dưới 1 tháng 0,50 0,50 0,00 0,00  –  –
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,30 4,30 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,30 4,30 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 4,80 4,80 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 4,80 4,80 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 4,80 4,80 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 5,30 5,30 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 5,30 5,30 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 5,30 5,30 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 5,50 5,50 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 6,00 5,70 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 6,00 5,70 0,00 0,00 0,10 0,10
 Từ 12 tháng đến dưới 13 tháng 6,80 6,50 0,00 0,00 0,20 0,20
 Từ 13 tháng đến dưới 24 tháng 6,90 6,70 0,00 0,00 0,20 0,20
 Từ 24 tháng đến 36 tháng 6,90 6,70 0,00 0,00 0,20 0,20
 Trên 36 tháng 7,00 7,00 0,00 0,00 0,20 0,20

 

Lưu ý: Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank đăng trên website. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh