Lãi suất ngân hàng Vietcombank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

(Cập nhật ngày 05/05/2021)

1. Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiết kiệm
Không kỳ hạn 0.10% 0% 0%
7 ngày 0.20% 0% 0%
14 ngày 0.20% 0% 0%
1 tháng 2.90% 0% 0%
2 tháng 2.90% 0% 0%
3 tháng 3.20% 0% 0%
6 tháng 3.80% 0% 0%
9 tháng 3.80% 0% 0%
12 tháng 5.50% 0% 0%
24 tháng 5.30% 0% 0%
36 tháng 5.30% 0% 0%
48 tháng 5.30% 0% 0%
60 tháng 5.30% 0% 0%
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng 2.90% 0% 0%
2 tháng 2.90% 0% 0%
3 tháng 3.20% 0% 0%
6 tháng 3.80% 0% 0%
9 tháng 3.80% 0% 0%
12 tháng 5.50% 0% 0%
24 tháng 5.30% 0% 0%
36 tháng 5.30% 0% 0%
48 tháng 5.30% 0% 0%
60 tháng 5.30% 0% 0%

 

2. Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức:

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiền gửi thanh toán
Không kỳ hạn 0.20% 0% 0%
Tiền gửi có kỳ hạn
1 tháng 2.80% 0% 0%
2 tháng 2.80% 0% 0%
3 tháng 3.10% 0% 0%
6 tháng 3.50% 0% 0%
9 tháng 3.50% 0% 0%
12 tháng 4.60% 0% 0%
24 tháng 4.40% 0% 0%
36 tháng 4.40% 0% 0%
48 tháng 4.40% 0% 0%
60 tháng 4.40% 0% 0%

 

3. Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn VND EUR USD
Tiền gửi trực tuyến
14 ngày 0.20%
1 tháng 2.90%
3 tháng 3.20%
6 tháng 3.80%
9 tháng 3.80% 0% 0%
12 tháng 5.50% 0% 0%
24 tháng 5.30% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày) 0% 0% 0%
Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên) 0.10% 0% 0%

Ghi chú:

  • Cơ sở tính lãi là 365 ngày.
  • Lãi được tính trên số ngày thực tế
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo