Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIET CAPITAL BANK

Áp dụng từ ngày 05/11/2018

Kỳ hạn Khách hàng cá nhân
VND USD EUR
01 Tháng 5,40 0,00 0,00
02 Tháng 5,40 0,00 0,00
03 Tháng 5,40 0,00 0,00
04 Tháng 5,40 0,00 0,00
05 Tháng 5,40 0,00 0,00
06 Tháng 7,40 0,00 0,00
07 Tháng 7,80 0,00 0,00
08 Tháng 7,80 0,00 0,00
09 Tháng 7,80 0,00 0,00
10 Tháng 7,80 0,00 0,00
11 Tháng 7,80 0,00 0,00
12 Tháng 8,00 0,00 0,00
13 Tháng 8,00 0,00 0,00
15 Tháng 8,30 0,00 0,00
18 Tháng 8,50 0,00 0,00
24 Tháng 8,60 0,00 0,00
36 Tháng 8,60 0,00 0,00
48 Tháng 8,60 0,00 0,00
60 Tháng 8,60 0,00 0,00

 

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo