Lãi suất ngân hàng VIB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIB

Áp dụng từ 12/06/2019

 

1. Lãi suất Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn:

Biểu lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật
1 tháng

5.3%

5.3%

5.4%

5.4%

6 tháng

7.0%

7.3%

7.3%

7.3%

Kỳ hạn khác
< 1 tháng

0.80%

0.80%

0.90%

0.90%

2 tháng

5.3%

5.3%

5.4%

5.4%

3,4,5 tháng

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

7,8 tháng

7.00%

7.3%

7.3%

7.3%

9,10,11 tháng

7.1%

7.4%

7.4%

7.4%

12,13 tháng

8.6%

8.6%

8.6%

8.6%

15 tháng

7.30%

7.6%

7.6%

7.6%

18 tháng

7.30%

7.80%

7.80%

7.80%

24 tháng

7.30%

7.80%

7.80%

7.80%

36 tháng

7.30%

7.80%

7.80%

7.80%

 

2. Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến:

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật
1 tháng (trả lãi cuối kỳ)

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

6 tháng (trả lãi cuối kỳ)

7.1%

7.4%

7.4%

7.4%

24 tháng (trả lãi cuối kỳ

7.2%

7.5%

7.5%

7.5%

36 tháng (trả lãi cuối kỳ)

7.3%

7.6%

7.6%

7.6%

Kỳ hạn khác
< 1 tháng

0.9%

0.9%

1.0%

1.0%

2 tháng

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

3,4,5 tháng

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

7,8 tháng

7.1%

7.4%

7.4%

7.4%

9,10,11 tháng

7.2%

7.5%

7.5%

7.5%

15 tháng

7.4%

7.7%

7.7%

7.7%

18 tháng

7.4%

7.9%

7.9%

7.9%

24 tháng

7.4%

7.9%

7.9%

7.9%

36 tháng

7.4%

7.9%

7.9%

7.9%

 

 

2. Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt:

Hiệu lực từ ngày 12/06/2019

Kỳ hạn/ Kỳ lĩnh lãi

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ dến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật
24 tháng (Lĩnh lãi 6 tháng)

7.1%

7.4%

7.4%

7.4%

Kỳ hạn khác
36 tháng (Lĩnh lãi 12 tháng)

7.20%

7.5%

7.5%

7.5%

 

3. Lãi suất tiết kiệm gửi rút gốc linh hoạt:

 

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

3,4,5 tháng

5.4%

5.4%

5.5%

5.5%

6 tháng

7.0%

7.3%

7.3%

7.3%

7 tháng

7.0%

7.3%

7.3%

7.3%

8 tháng

7.0%

7.3%

7.3%

7.3%

9,10,11 tháng

7.1%

7.4%

7.4%

7.4%

12,13 tháng

8.6%

8.6%

8.6%

8.6%

18 tháng

7.3%

7.8%

7.8%

7.8%

24 tháng

7.3%

7.8%

7.8%

7.8%

36 tháng

7.3%

7.8%

7.8%

7.8%

 

4. Lãi suất Tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn:

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ Từ 5 tỷ trở lên
1 ngày 0.2% 0.3% 0.4% 0.5%

 

Ghi chú:

Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày

Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm

Tham khảo điều kiện và điều khoản tại đây

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo