Lãi suất ngân hàng VIB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIB

Áp dụng từ 01/01/2019

 

1. Lãi suất Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn:

Biểu lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy

Kỳ hạn

Dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật        
1 tháng

5.40%

5.40%

5.50%

5.50%

6 tháng

7.00%

7.50%

7.50%

7.50%

Kỳ hạn khác        
< 1 tháng

0.80%

0.80%

0.90%

0.90%

2 tháng

5.40%

5.40%

5.50%

5.50%

3-5 tháng

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

7-8 tháng

7.00%

7.50%

7.50%

7.50%

9-11 tháng

7.00%

7.50%

7.50%

7.50%

12-13 tháng

8.40%

8.40%

8.40%

8.40%

15 tháng

7.30%

7.70%

7.70%

7.70%

18 tháng

7.30%

7.80%

7.80%

7.80%

24 tháng

7.30%

7.80%

7.80%

7.80%

36 tháng

7.30%

7.80%

7.80%

7.80%

 

Biểu lãi suất trực tuyến (mức lãi suất cao nhất theo mức tiền)

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Kỳ hạn

Lãi suất tiền gửi trực tuyến trên phiên bản cũ*

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới từ 24/09/2018 **

Kỳ hạn nổi bật    
1 tháng

5.50%

5.50%

6 tháng

6.40%

7.60%

Kỳ hạn khác    
< 1 tháng

1.00%

1.00%

2-5 tháng

5.50%

5.50%

7-8 tháng

6.40%

7.60%

9-11 tháng

6.70%

7.60%

15 tháng

7.80%

18 tháng

7.90%

24 tháng

7.90%

36 tháng

7.90%

 

* Áp dụng với:

  • Tài khoản tiết kiệm trực tuyến mở trước ngày 24/09/2018; hoặc
  • Tài khoản tiết kiệm trực tuyến mở trước ngày 24/09/2018 và tự động gia hạn khi đến hạn; hoặc
  • Tài khoản tiết kiệm trực tuyến mở trên phiên bản MyVIB chưa cập nhật mới từ ngày 24/09/2018

**Áp dụng với:

  • Tài khoản/ hợp đồng tiền gửi trực tuyến mở trên giao diện Internet banking từ 24/09/2018
  • Tài khoản mở trên MyVIB cập nhật từ 24/09/2018 (sử dụng Android) và từ 27/09/2018 (sử dụng IOS)

 

3. Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt:

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Kỳ hạn/ Kỳ lĩnh lãi

Dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ dến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật        
24 tháng Lĩnh lãi 6 tháng

7.20%

7.60%

7.60%

7.60%

Kỳ hạn khác        
24 tháng Lĩnh lãi 12 tháng*

7.30%

7.70%

7.70%

7.70%

36 tháng Lĩnh lãi 6 tháng*

7.20%

7.60%

7.60%

7.60%

  Lĩnh lãi 9 tháng**

7.23%

7.23%

7.35%

7.35%

  Lĩnh lãi 12 tháng

7.30%

7.70%

7.70%

7.70%

 

Lưu ý:

* Áp dụng với các Hợp đồng mở trước ngày 15/06/2018

**Áp dụng với các Hợp đồng mở trước ngày 15/06/2018

 

4. Lãi suất tiết kiệm gửi góp:

Điểm nổi bật:

  • Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
  • Lãi suất tại quầy áp dụng với Tiết kiệm gửi góp
  • Lãi suất trực tuyến áp dụng với Tiết kiệm mục tiêu và Tiết kiệm điện tử linh hoạt

Kỳ hạn

Tại quầy

Internet banking/ My VIB

Kỳ hạn nổi bật
6 tháng

5.20%

5.20%

Kỳ hạn khác
9 tháng

5.20%

5.20%

12 tháng

5.20%

5.20%

18 tháng

5.50%

5.50%

24 tháng

5.50%

5.50%

36 tháng

5.50%

5.50%

48 tháng

5.50%

5.50%

60 tháng

5.50%

5.50%

 

5. Lãi suất Tài khoản tiết kiệm:

Mức tiền gửi VND – %/năm
Dưới 5 triệu đồng 0.5
Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng 0.5
Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng 0.5
Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 0.5
Từ 100 triệu đồng trở lên 0.5

 

Ghi chú: Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo