Lãi suất ngân hàng SHB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG

 

1. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội như sau:

Áp dụng từ ngày 11/01/2018

Loại kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)
< 2 tỷ >= 2 tỷ Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn 0.5% 0.5%
01 tuần 1% 1%
02 tuần 1% 1%
03 tuần 1% 1%
01 tháng 5.3% 5.3% 5.28% 5.30%
02 tháng 5.3% 5.3% 5.25% 5.29%
03 tháng 5.5% 5.5% 5.43% 5.47%
04 tháng 5.5% 5.5% 5.40% 5.46%
05 tháng 5.5% 5.5% 5.38% 5.45%
06 tháng 7.2% 7.3% 6.95% 7.09%
07 tháng 7.2% 7.3% 6.91% 7.07%
08 tháng 7.2% 7.3% 6.87% 7.05%
09 tháng 7.2% 7.3% 6.83% 7.03%
10 tháng 7.2% 7.3% 6.79% 7.01%
11 tháng 7.2% 7.3% 6.75% 6.99%
12 tháng 7.2% 7.3% 6.72% 6.97%
13 tháng 7.4% 7.5% 6.85% 7.13%
18 tháng 7.4% 7.5% 6.66% 7.02%
24 tháng 7.4% 7.5% 6.45% 6.89%
36 tháng 7.5% 7.6% 6.12% 6.71%

 

2. Mức lãi suất tiết kiệm áp dụng đối với các khoản tiền gửi > 500 tỷ áp dụng cho khách hàng cá nhân toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cụ thể như sau:

 

Loại kỳ hạn Mức lãi suất > 500 tỷ (%/năm)
Kỳ hạn 06 tháng 7.40%
Kỳ hạn 12 tháng 8.20%
Kỳ hạn 13 tháng 8.20%

 

3. Mức lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: ( Theo quyết định số : 111/QĐ-TGĐ, áp dụng từ ngày 11/01/2018)

STT Loại tiền gửi Lãi suất (%/năm)
1 Tiền gửi thanh toán 0.50%

4. Lãi suất áp dụng cho chương trình huy động ” Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc đợt I năm 2017″ áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội như sau:

 

Kỳ hạn Đối với khách hàng cá nhân Đối với khách hàng tổ chức
6 năm 8.6 8.6
8 năm 8.8 8.8

 

Áp dụng từ ngày 21/12/2017

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh