Lãi suất ngân hàng SHB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG

 

1. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ đối với khách hàng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội như sau:

Áp dụng từ ngày 18/12/2017

Loại kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)
< 2 tỷ >= 2 tỷ Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn 0.5% 0.5%
01 tuần 1% 1%
02 tuần 1% 1%
03 tuần 1% 1%
01 tháng 5.3% 5.3% 5.28% 5.30%
02 tháng 5.3% 5.3% 5.25% 5.29%
03 tháng 5.5% 5.5% 5.43% 5.47%
04 tháng 5.5% 5.5% 5.40% 5.46%
05 tháng 5.5% 5.5% 5.38% 5.45%
06 tháng 6.8% 6.9% 6.58% 6.7%
07 tháng 6.8% 6.9% 6.54% 6.69%
08 tháng 6.8% 6.9% 6.51% 6.67%
09 tháng 6.8% 6.9% 6.47% 6.65%
10 tháng 6.8% 6.9% 6.44% 6.63%
11 tháng 6.8% 6.9% 6.40% 6.61%
12 tháng 7.2% 7.3% 6.72% 6.97%
13 tháng 7.4% 7.5% 6.85% 7.13%
18 tháng 7.4% 7.5% 6.66% 7.02%
24 tháng 7.4% 7.5% 6.45% 6.89%
36 tháng 7.5% 7.6% 6.12% 6.71%

 

 

2. Mức lãi suất tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:

STT Loại tiền gửi Lãi suất (%/năm)
1 Tiền gửi thanh toán 0.50%

 

(Áp dụng từ ngày 18/12/2017)

3. Lãi suất áp dụng cho chương trình huy động ” Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc đợt I năm 2017″ áp dụng cho toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội như sau:

 

Kỳ hạn Đối với khách hàng cá nhân Đối với khách hàng tổ chức
6 năm 8.6 8.6
8 năm 8.8 8.8

 

Áp dụng từ ngày 21/12/2017

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh