Lãi suất ngân hàng SeABank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SEABANK

Áp dụng từ 16/08/2020

I. Lãi suất tiết kiệm dành cho cá nhân:

1. Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ:

Kỳ hạn Lãi suất VNĐ Lãi suất USD Lãi suất EUR
7   Ngày 0.20% 0% 0.20%
14   Ngày 0.20% 0% 0.30%
21   Ngày 0.20% 0% 0.40%
1   Tháng 3.95% 0% 0.50%
2   Tháng 3.95% 0% 0.60%
3   Tháng 3.95% 0% 0.70 %
4   Tháng 3.95% 0% 0.72%
5   Tháng 3.95% 0% 0.74%
6   Tháng 5.80% 0% 0.76%
7   Tháng 5.90% 0% 0.78%
8   Tháng 6.00% 0% 0.80 %
9   Tháng 6.20% 0% 0.82%
10   Tháng 6.35% 0% 0.84%
11   Tháng 6.55% 0% 0.86%
12   Tháng 6.80% 0% 0.88%
15   Tháng 6.80% 0% 0.92%
18   Tháng 6.85% 0% 0.94%
24   Tháng 6.90% 0% 0.96%
36   Tháng 6.95% 0% 0.98%

 

2. Tiết kiệm trả lãi hàng tháng:

Kì hạn Lãi suất VNĐ Lãi suất USD Lãi suất EUR
3   Tháng 3.94   % 0% 0.69%
6   Tháng 6.41   % 0% 0.79%
9   Tháng 6.60   % 0% 0.79%
12   Tháng 6.69   % 0% 0.89%
15   Tháng 6.73   % 0%
18   Tháng 6.67   % 0%
24   Tháng 6.61   % 0%
36   Tháng 6.47   % 0%

 

3. Tiết kiệm lãi suất bậc thang:

Kỳ hạn  100 triệu đến < 500tr VNĐ  500 triệu đến <01 tỷ VNĐ 01 tỷ đến < 05 tỷ VNĐ 05 tỷ đến < 10 tỷ VNĐ  10 tỷ VNĐ trở lên
01 Tháng 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
02 Tháng 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
03 Tháng 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
04 Tháng 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
05 Tháng 3.95% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%
06 Tháng 6.4% 6.45% 6.5% 6.53% 6.55%
07 Tháng 6.55% 6.6% 6.65% 6.7% 6.75%
08 Tháng 6.6% 6.65% 6.7% 6.75% 6.8%
09 Tháng 6.65% 6.7% 6.75% 6.8% 6.85%
10 Tháng 6.7% 6.75% 6.8% 6.85% 6.9%
11 Tháng 6.75% 6.8% 6.85% 6.9% 6.95%
12 Tháng 6.8% 6.85% 6.9% 6.95% 7%
13 Tháng 6.85% 6.9% 6.95% 7% 7.05%
15 Tháng 6.9% 6.95%% 7% 7.05% 7.1%
18 Tháng 6.92% 6.97% 7% 7.07% 7.12%
24 Tháng 6.95% 7% 7.05% 7.1% 7.15%
36 Tháng 7.02% 7.07% 7.12% 7.17% 7.23%

 

4. Tiết kiệm gửi góp:

Lãi suất VNĐ
Định kỳ Linh hoạt
7.4% 7.2%

 

5. Tiết kiệm thông minh SeaSmart:

Số dư   Lãi suất VNĐ
Dưới 50 triệu đồng 0.2%
Trên 50 triệu đồng 0.2%

 

II. Lãi suất tiết kiệm dành cho doanh nghiệp lĩnh lãi cuối kỳ:

Kỳ hạn   VNĐ USD EUR 
%/năm %/năm %/năm
7 ngày 0.2% 0% 0.2%
14 ngày 0.2% 0% 0.2%
21 ngày 0.2% 0% 0.4%
01 Tháng 3.9% 0% 0.5%
02 Tháng 3.9% 0% 0.6%
03 Tháng 3.9% 0% 0.7%
04 Tháng 3.9% 0% 0.7%
05 Tháng 3.9% 0% 0.7%
06 Tháng 6% 0% 0.8%
07 Tháng 6% 0% 0.8%
08 Tháng 6.1% 0% 0.8%
09 Tháng 6.2% 0% 0.8%
10 Tháng 6.3% 0% 0.8%
11 Tháng 6.35% 0% 0.8%
12 Tháng 6.6% 0% 0.9%
13 Tháng 6.7% 0% 0.95%
15 Tháng 6.7% 0%
18 Tháng 6.75% 0%
24 Tháng 6.9% 0%
36 Tháng 6.95% 0%

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo