Lãi suất ngân hàng SeABank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SEABANK

Áp dụng từ 05/05/2021

 

1. Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân:

Kì hạn Lãi suất năm
7   Ngày 0.20   %
14   Ngày 0.20   %
21   Ngày 0.20   %
1   Tháng 3.50   %
2   Tháng 3.50   %
3   Tháng 3.60   %
4   Tháng 3.60   %
5   Tháng 3.60   %
6   Tháng 5.40   %
7   Tháng 5.40   %
8   Tháng 5.50   %
9   Tháng 5.70   %
10   Tháng 5.85   %
11   Tháng 6.05   %
12   Tháng 6.10   %
15   Tháng 6.10   %
18   Tháng 6.15   %
24   Tháng 6.20   %
36   Tháng 6.25   %

 

2. Tiết kiệm trả lãi hàng tháng dành cho khách hàng cá nhân:

Kì hạn Lãi suất năm
3   Tháng 3.59   %
6   Tháng 5.88   %
9   Tháng 5.98   %
12   Tháng 6.08   %
15   Tháng 6.17   %
18   Tháng 6.13   %
24   Tháng 6.08   %
36   Tháng 5.97   %

 

3. Tiết kiệm lãi suất bậc thang dành cho khách hàng cá nhân:

Kì hạn Lãi suất năm
1   Tháng 3.50   %
2   Tháng 3.50   %
3   Tháng 3.60   %
4   Tháng 3.60   %
5   Tháng 3.60   %
6   Tháng 5.85   %
7   Tháng 5.90   %
8   Tháng 5.95   %
9   Tháng 6.00   %
10   Tháng 6.05   %
11   Tháng 6.10   %
12   Tháng 6.15   %
13   Tháng 6.25   %
15   Tháng 6.30   %
18   Tháng 6.32   %
24   Tháng 6.35   %
36   Tháng 6.42   %

 

4. Tiết kiệm gửi góp tích lũy và tiết kiệm gửi góp ươm mầm dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất VNĐ
Định kỳ Linh hoạt
6.45% 6.25%

 

5. Tiết kiệm thông minh SeaSmart dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất VNĐ
0.2%

 

6. Lãi suất tiết kiệm dành cho doanh nghiệp lĩnh lãi cuối kỳ:

Kì hạn Lãi suất năm
7   Ngày 0.20   %
14   Ngày 0.20   %
21   Ngày 0.20   %
1   Tháng 3.50   %
2   Tháng 3.50   %
3   Tháng 3.60   %
4   Tháng 3.60   %
5   Tháng 3.60   %
6   Tháng 5.10   %
7   Tháng 5.10   %
8   Tháng 5.10   %
9   Tháng 5.15   %
10   Tháng 5.20   %
11   Tháng 5.30   %
12   Tháng 5.60   %
13   Tháng 5.65   %
15   Tháng 5.70   %
18   Tháng 5.80   %
24   Tháng 5.85   %
36   Tháng 5.90   %

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo