Lãi suất ngân hàng Public Bank Vietnam

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PUBLIC BANK VIETNAM

Áp dụng từ ngày 01/04/2021

1. Lãi suất Tiền gửi không kỳ hạn:

Tiền gửi không kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND 0,10
USD 0,00
AUD 0,10
EUR 0,10
GBP 0,10
JPY 0,10
SGD 0,10

 

2. Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn  và tiền gửi tiết kiệm:

Kỳ hạn VND
(%/năm)
USD
(%/năm)
1 Tháng 3,30 N/A
2 Tháng 3,30 N/A
3 Tháng 3,60 N/A
4 Tháng 3,60 N/A
5 Tháng 3,60 N/A
6 Tháng 5,00 N/A
9 Tháng 5,00 N/A
12 Tháng 6,70 N/A
18 Tháng 6,70 N/A
24 Tháng 5,80 N/A
36 Tháng 5,80 N/A
48 Tháng 5,80 N/A
60 Tháng 5,80 N/A
  • Đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với Chi nhánh/Phòng Giao dịch gần nhất để biết thêm lãi suất hiện hành.
  • Lãi suất tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày
  • Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với Chi nhánh/Phòng Giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo