Lãi suất ngân hàng PG Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PG BANK

Áp dụng từ 05/05/2021

 

1. Lãi suất tiền gửi VND:

Kì hạn TIỀN GỬI VND
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI VND
Trả lãi hàng tháng (%/năm)
1  Ngày 0
2  Ngày 0
3  Ngày 0
4  Ngày 0.20
5  Ngày 0.20
6  Ngày 0.50
7  Ngày 0.20
14  Ngày 0.20
21  Ngày 0.20
1  Tháng 3.70
2  Tháng 3.70 3.69
3  Tháng 3.70 3.69
6  Tháng 5.30 5.24
9  Tháng 5.30 5.21
12  Tháng 5.80 5.65
13  Tháng 5.90 5.73
18  Tháng 6.40 6.13
24  Tháng 6.20 5.86
37  Tháng 6.20 5.70

 

2. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ:

Kỳ hạn TIỀN GỬI AUD
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI EUR
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI USD
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
1  Tháng 0 0.10 0
2  Tháng 0.10 0
3  Tháng 0.10 0
6  Tháng 0.10 0
9  Tháng 0.10 0
12  Tháng 0.10 0
13  Tháng 0.10 0
18  Tháng 0.10 0
24  Tháng 0.10 0
7  Ngày 0
14  Ngày 0
21  Ngày 0
37  Tháng 0

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo