Lãi suất ngân hàng PG Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PG BANK

Áp dụng từ 12/03/2019

1. Lãi suất tiền gửi VND:

Kì hạn TIỀN GỬI VND
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI VND
Trả lãi hàng tháng (%/năm)
1 Ngày 0
2 Ngày 0
3 Ngày 0
4 Ngày 0.50
5  Ngày 0.50
6 Ngày 0.50
7 Ngày 0.80
14 Ngày 0.80
21 Ngày 0.80
1 Tháng 5.50
2 Tháng 5.50 5.49
3 Tháng 5.50 5.47
6 Tháng 7.30 7.19
9 Tháng 7.30 7.13
12 Tháng 7.40 7.16
13 Tháng 7.50 7.23
18 Tháng 7.60 7.22
24 Tháng 7.60 7.10
37 Tháng 8.0 7.19

 

2. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ:

Kỳ hạn TIỀN GỬI AUD
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI EUR
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI USD
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
1  Tháng 0 0.10 0
2  Tháng 0.10 0
3  Tháng 0.10 0
6  Tháng 0.10 0
9  Tháng 0.10 0
12  Tháng 0.10 0
13  Tháng 0.10 0
18  Tháng 0.10 0
24  Tháng 0.10 0
7  Ngày 0
14  Ngày 0
21  Ngày 0
36  Tháng 0

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo