Lãi suất ngân hàng PG Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PG BANK

 

Áp dụng từ 15/04/2018

1. Lãi suất tiền gửi VND:

Kì hạn TIỀN GỬI VND
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI VND
Trả lãi hàng tháng (%/năm)
1 Ngày 0
2 Ngày 0
3 Ngày 0
4 Ngày 0.50
5  Ngày 0.50
6 Ngày 0.50
7 Ngày 0.80
14 Ngày 0.80
21 Ngày 0.80
1 Tháng 5.50
2 Tháng 5.50 5.49
3 Tháng 5.50 5.47
6 Tháng 7.10 7
9 Tháng 7.10 6.94
12 Tháng 7.10 6.88
13 Tháng 7.30 7.05
18 Tháng 7.60 7.22
24 Tháng 7.60 7.10
37 Tháng 7.60 6.87

 

2. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ:

Kỳ hạn TIỀN GỬI AUD
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI EUR
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
TIỀN GỬI USD
Trả lãi cuối kỳ (%/năm)
1  Tháng 0 0.10 0
2  Tháng 0.10 0
3  Tháng 0.10 0
6  Tháng 0.10 0
9  Tháng 0.10 0
12  Tháng 0.10 0
13  Tháng 0.10 0
18  Tháng 0.10 0
24  Tháng 0.10 0
7  Ngày 0
14  Ngày 0
21  Ngày 0
36  Tháng 0

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh