Lãi suất ngân hàng OceanBank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG OCEANBANK

Áp dụng từ 01/07/2018

1. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
Lãi suất cuối kì USD
TGTT và TKKKH 0.50 0
1 tuần 1.00 0
2 tuần 1.00 0
3 tuần 1.00 0
01 tháng 5.30 0
02 tháng 5.40 0
03 tháng 5.50 0
04 tháng 5.50 0
05 tháng 5.50 0
06 tháng 6.90 0
07 tháng 6.20 0
08 tháng 6.30 0
09 tháng 6.30 0
10 tháng 6.60 0
11 tháng 6.80 0
12 tháng 7.50 0
13 tháng 7.60 0
15 tháng 7.40 0
18 tháng 7.20 0
24 tháng 7.30 0
36 tháng 7.40 0

 

2. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG MINH – SMARTSAVINGS DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Áp dụng từ ngày 01/07/2018

KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ LÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
Từ 30 đến 59 ngày 5.30
Từ 60 đến 89 ngày 5.40
Từ 90 đến 119 ngày 5.50
Từ 120 đến 149 ngày 5.50
Từ 150 đến 179 ngày 5.50
Từ 180 đến 209 ngày 6.90
Từ 210 đến 239 ngày 6.20
Từ 240 đến 269 ngày 6.30
Từ 270 đến 299 ngày 6.30
Từ 300 đến 329 ngày 6.60
Từ 330 đến 359 ngày 6.80
Từ 360 đến 389 ngày 7.50
Từ 390 đến 449 ngày 7.60
Từ 450 đến 539 ngày 7.40
Từ 540 đến 719 ngày 7.20
Từ 720 đến 899 ngày 7.30
Từ 900 đến 1079 ngày 7.30
Từ 1080 đến 1259 ngày 7.40
Từ 1260 đến 1439 ngày 7.40
Từ 1440 đến 1619 ngày 7.40
Từ 1620 đến 1800 ngày 7.40

 

3. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Áp dụng từ ngày 01/07/2018.

KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng  6 tháng 9 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm
Dưới 1 tháng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
01 tháng 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
02 tháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
03 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
04 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
05 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
06 tháng 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
07 tháng 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
08 tháng 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
09 tháng 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
10 tháng 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
11 tháng 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
12 tháng 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
13 tháng 7.4 7.4 7.4 7.4
15 tháng 7.4 7.4 7.4 7.4
18 tháng 7.2 7.2 7.2 7.2
24 tháng đến dưới 36 tháng 7.3 7.3 7.3 7.3
36 tháng trở lên 7.4 7.4 7.4

 

4. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LĨNH LÃI TRƯỚC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Kỳ hạn VNĐ USD
01 tháng 5.12% 0%
02 tháng 5.12% 0%
03 tháng 5.21% 0%
04 tháng 5.21% 0%
05 tháng 5.21% 0%
06 tháng 6.41% 0%
07 tháng 5.84% 0%
08 tháng 5.93% 0%
09 tháng 5.93% 0%
10 tháng 6.19% 0%
11 tháng 6.37% 0%
12 tháng 6.89% 0%
13 tháng 6.89% 0%
15 tháng 6.89% 0%
18 tháng 6.72% 0%
24 tháng 6.80% 0%
36 tháng 6.89% 0%

 

5. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LĨNH LÃI HÀNG THÁNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Kỳ hạn VND USD
02 tháng 5.39% 0%
03 tháng 5.47% 0%
04 tháng 5.46% 0%
05 tháng 5.45% 0%
06 tháng 6.75% 0%
07 tháng 6.11% 0%
08 tháng 6.19% 0%
09 tháng 6.17% 0%
10 tháng 6.44% 0%
11 tháng 6.61% 0%
12 tháng 7.16% 0%
18 tháng 6.86% 0%
24 tháng 6.83% 0%
36 tháng 6.70% 0%

 

*Chú ý:
Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ:
– Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.

 

6. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LĨNH LÃI HÀNG QUÝ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Kỳ hạn VND USD
12 tháng 7.20% 0%
18 tháng 6.90% 0%
24 tháng 6.87% 0%
36 tháng 6.74% 0%

 

*Chú ý:
Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ:
– Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.

 

7. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ:

(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

Áp dụng từ ngày 19/01/2018 (cho lãi suất VNĐ) và từ ngày 28/9/2015 (cho lãi suất USD)

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
VNĐ USD
Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi đầu kỳ Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi hàng quý
TGTT và TKKKH 0.50 0
Over Night 0.50 0
1 tuần 1.00 0
2 tuần 1.00 0
3 tuần 1.00 0
01 tháng 4.30 4.10 0
02 tháng 4.50 4.30 4.45 0
03 tháng 4.70 4.45 4.65 0
04 tháng 4.70 4.45 4.65 0
05 tháng 4.70 4.45 4.65 0
06 tháng 5.10 4.85 5.05 0
07 tháng 5.10 4.85 5.00 0
08 tháng 5.10 4.85 5.00 0
09 tháng 5.50 5.20 5.40 0
10 tháng 5.50 5.20 5.35 0
11 tháng 5.50 5.20 5.35 0
12 tháng 6.20 5.80 6.00 6.05 0
24 tháng 6.50 6.10 6.10 6.15 0

 

8. SẢN PHẨM GIA TĂNG GIÁ TRỊ TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Áp dụng từ: 01/07/2016

Kỳ hạn tiền gửi Mức lãi suất (%/năm)
01 tháng 4.8
02 tháng 4.9
03 tháng 5.1
04 tháng 5.2
05 tháng 5.2
06 tháng 5.9
07 tháng 5.9
08 tháng 5.9
09 tháng 5.9
10 tháng 5.9
11 tháng 5.9
12 tháng 6.6
13 tháng 6.6
24 tháng 6.8

Lãi suất huy động dành cho khách hàng tổ chức đảm bảo tuân thủ quy định trần lãi suất tối đa của NHNN.

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo