Lãi suất ngân hàng OceanBank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG OCEANBANK

Áp dụng từ 22/03/2021

 

1. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

THỜI HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
 Lãi suất cuối kì USD
Tại quầy Online
Không kỳ hạn 0.20 0.20 0
1 tuần 0.20 0.20 0
2 tuần 0.20 0.20 0
3 tuần 0.20 0.20 0
01 tháng 3.30 3.30 0
02 tháng 3.40 3.40 0
03 tháng 3.50 3.50 0
04 tháng 3.50 3.50 0
05 tháng 3.50 3.50 0
06 tháng 5.30 5.30 0
07 tháng 5.30 5.30 0
08 tháng 5.40 5.40 0
09 tháng 5.40 5.40 0
10 tháng 5.50 5.50 0
11 tháng 5.80 5.80 0
12 tháng 6.10 6.10 0
13 tháng 6.10 6.10 0
15 tháng 6.25 6.25 0
18 tháng 6.60 6.60 0
24 tháng 6.60 6.60 0
36 tháng 6.60 6.60 0

 

2. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG MINH – SMARTSAVINGS DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ LÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
Từ 30 đến 59 ngày 3.30
Từ 60 đến 89 ngày 3.40
Từ 90 đến 119 ngày 3.50
Từ 120 đến 149 ngày 3.50
Từ 150 đến 179 ngày 3.50
Từ 180 đến 209 ngày 5.30
Từ 210 đến 239 ngày 5.30
Từ 240 đến 269 ngày 5.40
Từ 270 đến 299 ngày 5.40
Từ 300 đến 329 ngày 5.50
Từ 330 đến 359 ngày 5.80
Từ 360 đến 389 ngày 6.10
Từ 390 đến 449 ngày 6.10
Từ 450 đến 539 ngày 6.25
Từ 540 đến 719 ngày 6.60
Từ 720 đến 899 ngày 6.60
Từ 900 đến 1079 ngày 6.60
Từ 1080 đến 1259 ngày 6.60
Từ 1260 đến 1439 ngày 6.60
Từ 1440 đến 1619 ngày 6.60
Từ 1620 trở lên 6.60

 

3. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng  6 tháng  9 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm
Dưới 1 tháng 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
01 tháng 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
02 tháng 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
03 tháng 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
04 tháng 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
05 tháng 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
06 tháng 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
07 tháng 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
08 tháng 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
09 tháng 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
10 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
11 tháng 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
12 tháng 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
13 tháng 6.10 6.10 6.10 6.10
15 tháng 6.25 6.25 6.25 6.25
18 tháng 6.60 6.60 6.60 6.60
24 tháng đến dưới 36 tháng 6.60 6.60 6.60 6.60
36 tháng trở lên 6.60 6.60 6.60

 

4. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LĨNH LÃI TRƯỚC DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Thời hạn VNĐ USD
01 tháng 3.19% 0%
02 tháng 3.28% 0%
03 tháng 3.38% 0%
04 tháng 3.38% 0%
05 tháng 3.38% 0%
06 tháng 5.03% 0%
07 tháng 5.03% 0%
08 tháng 5.12% 0%
09 tháng 5.12% 0%
10 tháng 5.21% 0%
11 tháng 5.48% 0%
12 tháng 5.74% 0%
13 tháng 5.74% 0%
15 tháng 5.88% 0%
18 tháng 6.19% 0%
24 tháng 6.19% 0%
36 tháng 6.19% 0%

 

5. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LĨNH LÃI HÀNG THÁNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Thời hạn VND USD
Tại quầy Online
02 tháng 3.39%  3.39% 0%
03 tháng 3.48%  3.48% 0%
04 tháng 3.48%  3.48% 0%
05 tháng 3.47%  3.47% 0%
06 tháng 5.24%  5.24% 0%
07 tháng 5.23%  5.23% 0%
08 tháng 5.31%  5.31% 0%
09 tháng 5.30%  5.30% 0%
10 tháng 5.38%  5.38% 0%
11 tháng 5.66%  5.66% 0%
12 tháng 5.93%  5.93% 0%
18 tháng 6.30%  6.30% 0%
24 tháng 6.21%  6.21% 0%
36 tháng 6.03%  6.03% 0%

 

6. BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM LĨNH LÃI HÀNG QUÝ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Thời hạn VND USD
Tại quầy Online
12 tháng 5.96% 5.96% 0%
18 tháng 6.34% 6.34% 0%
24 tháng 6.24% 6.24% 0%
36 tháng 6.06% 6.06% 0%

 

7. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ:

(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

Áp dụng từ ngày 15/03/2021

KỲ HẠN LÃI SUẤT (%/năm)
VNĐ USD
Lĩnh lãi cuối kỳ Lĩnh lãi đầu kỳ Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi hàng quý
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. 0.10 0
Over Night 0.10 0
1 tuần 0.15 0
2 tuần 0.15 0
3 tuần 0.15 0
01 tháng 2.80 2.72 0
02 tháng 2.80 2.72 2.79 0
03 tháng 3.00 2.91 2.99 0
04 tháng 3.00 2.91 2.98 0
05 tháng 3.00 2.91 2.98 0
06 tháng 3.50 3.38 3.47 0
07 tháng 3.50 3.38 3.47 0
08 tháng 3.50 3.38 3.46 0
09 tháng 3.60 3.47 3.55 0
10 tháng 3.60 3.47 3.55 0
11 tháng 3.60 3.47 3.54 0
12 tháng 4.60 4.39 4.50 4.52 0
24 tháng 4.60 4.39 4.40 4.42 0

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo