Lãi suất ngân hàng OCB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG OCB

 

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ 20/05/2019

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online TIẾT KIỆM DUY TRÌ Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.4%
Không kỳ hạn 0.50 (*)
01 Tháng 5.30 5.40
03 Tháng 5.50 5.40 5.20
06 Tháng 7.20 7.30 6.40
09 Tháng 7.30 7.40
12 Tháng 7.80 (**) 7.50 7.40
13 Tháng 7.90 (***)
15 Tháng 7.40 7.50
18 Tháng 7.45 7.55
21 Tháng 7.50 7.60
24 Tháng 7.55 7.65
36 Tháng 7.60 7.70

Chi tiết lãi suất vui lòng truy cập tại đây.

Lưu ý:

(*) Áp dụng cho: Lãi suất Tiết kiệm không kỳ hạn: 0.10%/năm

Lãi suất tiền gửi thanh toán:

  • Số tiền <2.5 triệu đồng: 0.10%/năm
  • Số tiền ≥ 2.5 triệu đồng: 0.50%/năm

(**) Áp dụng cho: Khoản tiền gửi mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên.

(***) Áp dụng cho: Khoản tiền gửi mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục.

Lãi suất ưu đãi được áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, đảm bảo không vượt trần NHNN và không áp dụng cho mục (**), (***) như sau:

+ Tiết kiệm thường có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên: số tiền ≥ 1 tỷ đồng: cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường

+ Tiết kiệm Online có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên:

  • 1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ đồng: cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm Online
  • Số tiền ≥ 5 tỷ đồng: cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm Online

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Lãi suất tiền gửi khách hàng tổ chức áp dụng từ 20/05/2019

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online TIẾT KIỆM DUY TRÌ Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.4%
Không kỳ hạn 0.50 (*)
01 Tháng 5.30 5.40
03 Tháng 5.50 5.40 5.20
06 Tháng 7.20 7.30 6.40
09 Tháng 7.30 7.40
12 Tháng 7.80 (**) 7.50 7.40
13 Tháng 7.90 (***)
15 Tháng 7.40 7.50
18 Tháng 7.45 7.55
21 Tháng 7.50 7.60
24 Tháng 7.55 7.65
36 Tháng 7.60 7.70

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo