Lãi suất ngân hàng OCB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG OCB

 

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ 10/12/2018

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm online Tiết kiệm OCB nhân 2 Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.4%
Không kỳ hạn 0.1% 0.1%
01 tháng 5.3% 5.4%
03 tháng 5.5% 5.5%
06 tháng 7.0% 7.1% 8.2%
09 tháng 7.1% 7.2% 6.0%
12 tháng 7.8% (*) 7.5% 8.9% 7.4%
13 tháng 7.9% (**)
15 tháng 7.4% 7.5%
18 tháng 7.45% 7.55%
21 tháng 7.5% 7.6%
24 tháng 7.55% 7.65%
36 tháng 7.6% 7.7%

Chi tiết lãi suất vui lòng truy cập tại đây.

*  Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên

**Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc Khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục.

Lãi suất ưu đãi được áp dụng đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, đảm bảo không vượt trần NHNN và không áp dụng cho mục (*), (**) như sau:

Số tiền >= 1 tỷ đồng: cộng thêm(+)0.10%/năm so với biểu lãi suất niêm yết.

Lãi suất ưu đãi dành cho Tiết kiệm Online có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên như sau:

– 1 tỷ (đồng) ≤ Số tiền < 5 tỷ (đồng) : cộng thêm (+) 0.10%/năm so với biểu lãi suất Tiết kiệm Online
– Số tiền ≥ 5 tỷ (đồng) :cộng thêm (+) 0.20%/năm so với biểu lãi suất Tiết kiệm Online

Lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ, và được công bố chính thức tại quầy giao dịch và website ocb.com.vn

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Lãi suất tiền gửi khách hàng tổ chức áp dụng từ 10/11/2018

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
Không kỳ hạn
01 tuần 1%
02 tuần 1%
03 tuần 1%
01 tháng 4.7% 4.68%
02 tháng 4.8% 4.79% 4.76%
03 tháng 5.0% 4.98% 4.94%
04 tháng 5.2% 5.17% 5.11%
05 tháng 5.3% 5.25% 5.19%
06 tháng 6.0% 5.93% 5.96% 5.83%
07 tháng 6.0% 5.91% 5.80%
08 tháng 6.2% 6.09% 5.95%
09 tháng 6.2% 6.08% 6.11% 5.92%
10 tháng 6.5% 6.35% 6.17%
11 tháng 6.5% 6.33% 6.13%
12 tháng 6.6% 6.41% 6.44% 6.49% 6.19%
18 tháng 6.8% 6.49% 6.53% 6.58% 6.17%
21 tháng 6.8% 6.42% 6.51% 6.25%
24 tháng 6.8% 6.39% 6.43% 6.48% 5.99%
36 tháng 6.8% 6.20% 6.24% 6.29% 5.65%

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo