Lãi suất ngân hàng OCB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG OCB

 

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ 14/05/2018

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh gần nhất để có thông tin lãi suất cập nhật mới nhất. Xem chi tiết các Chi Nhánh tại đây

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ Lãnh lãi hàng tháng
% năm % tháng % năm % tháng
Không kỳ hạn 0.2%
01 tuần 1%
02 tuần 1%
03 tuần 1%
01 tháng 5.4% 0.45%
02 tháng 5.45% 0.45%  5.43% 0.45%
03 tháng 5.5% 0.46% 5.47% 0.46%
04 tháng 5.5% 0.46% 5.46% 0.46%
05 tháng 5.5% 0.46% 5.45% 0.45%
06 tháng 7% 0.58% 6.9% 0.58%
07 tháng 7% 0.58% 6.88% 0.57%
08 tháng 7% 0.58% 6.86% 0.57%
09 tháng 7% 0.58% 6.84% 0.57%
10 tháng 7% 0.58% 6.82% 0.57%
11 tháng 7% 0.58% 6.8% 0.57%
12 tháng 7.8% 0.65% 7.06% 0.59%
13 tháng 7.9%  7.06%
15 tháng 7.4% 0.62% 7.09% 0.59%
18 tháng 7.45% 0.62% 7.08% 0.59%
21 tháng 7.5% 0.63% 7.06% 0.59%
24 tháng 7.55% 0.63% 7.05% 0.59%
36 tháng 7.6% 0.63% 6.86% 0.57%

 

* Lưu ý:

– Kỳ hạn 12 tháng – Lĩnh lãi cuối kỳ: Chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi mở mới từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đến hạn và tự động tái tục.

– Kỳ hạn 13 tháng: Chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên và tái tục.

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Lãi suất tiền gửi khách hàng tổ chức áp dụng từ 14/05/2018

Kỳ hạn Lãnh lãi cuối kỳ Lãnh lãi hàng tháng
% năm % tháng % năm % tháng
Tiền gửi thanh toán 0% 0% 0% 0%
Tiền gửi không kỳ hạn 0.1% 0% 0% 0%
01 tuần 1% 0% 0% 0%
02 tuần 1% 0% 0% 0%
03 tuần 1% 0% 0% 0%
01 tháng 5.3% 0% 0% 0%
02 tháng 5.35% 0% 5.34% 0%
03 tháng 5.4% 0% 5.38% 0%
04 tháng 5.4% 0% 5.36% 0%
05 tháng 5.4% 0% 5.35% 0%
06 tháng 6.6% 0% 6.51% 0%
07 tháng 6.6% 0% 6.49% 0%
08 tháng 6.6% 0% 6.48% 0%
09 tháng 6.6% 0% 6.46% 0%
10 tháng 6.7% 0% 6.54% 0%
11 tháng 6.7% 0% 6.52% 0%
12 tháng 7.1% 0% 6.88% 0%
18 tháng 7.2% 0% 6.86% 0%
21 tháng 7.2% 0% 6.8% 0%
24 tháng 7.2% 0% 6.75% 0%
36 tháng 7.2% 0% 6.54% 0%

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo