Lãi suất ngân hàng OCB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG OCB

 

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng từ 12/07/2018

Kỳ hạn Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm online Tiết kiệm tích lũy tương lai Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ 7.3%
Không kỳ hạn 0.2%
01 tháng 5.4% 5.5%
03 tháng 5.5% 5.5%
06 tháng 7% 7.1% 6.0%
09 tháng 7.1% 7.2% 6.0%
12 tháng 7.8% (*) 7.4% 6.80% 7.30%
13 tháng 7.9% (**)  7.06%
15 tháng 7.4% 7.6%
18 tháng 7.45% 7.65% 6.8%
21 tháng 7.5% 7.7%
24 tháng 7.55% 7.75% 6.90%
36 tháng 7.6% 7.8% 6.90%

Chi tiết lãi suất vui lòng truy cập tại đây.

*  Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 200 tỷ đồng trở lên

**Chỉ áp dụng cho Khoản tiền gửi mở mới có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên hoặc Khoản tiền gửi kỳ hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục.

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Lãi suất tiền gửi khách hàng tổ chức áp dụng từ 12/07/2018

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng 3 tháng Lãi hàng 6 tháng Lãi đầu kỳ
01 tuần 1%
02 tuần 1%
03 tuần 1%
01 tháng 5.4% 5.38%
02 tháng 5.45% 5.44% 5.40%
03 tháng 5.5% 5.47% 5.43%
04 tháng 5.5% 5.46% 5.40%
05 tháng 5.5% 5.45% 5.38%
06 tháng 6.8% 6.71% 6.74% 6.58%
07 tháng 6.8% 6.69% 6.54%
08 tháng 6.8% 6.67% 6.51%
09 tháng 6.8% 6.65% 6.69% 6.47%
10 tháng 6.8% 6.63% 6.44%
11 tháng 6.8% 6.61% 6.40%
12 tháng 7.2% 6.97% 7.01% 7.07% 6.72%
18 tháng 7.2% 6.86% 6.90% 6.96% 6.50%
21 tháng 7.2% 6.80% 6.82% 6.45%
24 tháng 7.2% 6.75% 6.78% 6.84% 6.29%
36 tháng 7.2% 6.54% 6.57% 6.63% 5.92%

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo