Lãi suất ngân hàng NCB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NCB

 

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Hiệu lực từ ngày 01/03/2021

LOẠI TIỀN TỆ : VND

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,10
01 Tuần 0,10
02 Tuần 0,10
01 Tháng 3,80 3,78
02 Tháng 3,80 3,79 3,77
03 Tháng 3,80 3,78 3,76
04 Tháng 3,80 3,78 3,75
05 Tháng 3,80 3,77 3,74
06 Tháng 6,05 5,97 6,00 5,87
07 Tháng 6,10 6,00 5,89
08 Tháng 6,15 6,04 5,90
09 Tháng 6,20 6,07 6,10 5,92
10 Tháng 6,25 6,10 5,94
11 Tháng 6,30 6,14 5,95
12 Tháng 6,40 6,21 6,25 6,30 6,01
13 Tháng 6,45 6,25 6,02
15 Tháng 6,50 6,26 6,29 6,01
18 Tháng 6,55 6,26 6,29 6,35 5,96
24 Tháng 6,55 6,17 6,20 6,25 6,35 5,79
30 Tháng 6,55 6,08 6,11 6,16 5,62
36 Tháng 6,55 5,99 6,02 6,07 6,16 5,47
60 Tháng 6,55 5,67 5,70 5,75 5,83 4,93

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,00
01 Tuần 0,00
02 Tuần 0,00
01 Tháng 0,00 0,00
02 Tháng 0,00 0,00 0,00
03 Tháng 0,00 0,00 0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tháng 0,00 0,00 0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Hiệu lực từ: Ngày 01/03/2021

LOẠI TIỀN TỆ : VND

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,2
01 Tuần 0,20
02 Tuần 0,20
01 Tháng 3,20 2,90
02 Tháng 3,20 3,00 2,90
03 Tháng 3,40 3,20 3,00
04 Tháng 3,40 3,30 3,10
05 Tháng 3,40 3,30 2,90
06 Tháng 5,40 5,43 5,36 5,24
07 Tháng 5,50 5,22 5,11
08 Tháng 5,55 5,35 5,23
09 Tháng 5,60 5,29 5,32 5,17
10 Tháng 5,65 5,53 5,38
11 Tháng 5,65 5,41 5,35
12 Tháng 5,70 5,40 5,43 5,47 5,27
13 Tháng 5,80 5,57 5,31
18 Tháng 6,00 5,67 5,71 5,77 5,43
24 Tháng 6,00 5,55 5,56 5,64 5,76 5,09
36 Tháng 6,00 5,34 5,37 5,43 5,54 4,72

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD

KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,00
01 Tuần 0,00
02 Tuần 0,00
01 Tháng 0,00 0,00
02 Tháng 0,00 0,00 0,00
03 Tháng 0,00 0,00 0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tháng 0,00 0,00 0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo