Lãi suất ngân hàng NCB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NCB

1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:

Hiệu lực từ: Ngày 20-10-2017

LOẠI TIỀN TỆ : VNĐ
KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,50
01 Tuần 1,00
02 Tuần 1,00
01 Tháng 5,30 5,28
02 Tháng 5,35 5,34 5,30
03 Tháng 5,50 5,47 5,43
04 Tháng 5,50 5,46 5,40
05 Tháng 5,50 5,45 5,38
06 Tháng 7.20 7,09 7,14 6,95
07 Tháng 7,10 6,98 6,82
08 Tháng 7,20 7,05 6,87
09 Tháng 7,30 7,13 7,17 6,92
10 Tháng 7,40 7,20 6,97
11 Tháng 7,40 7,18 6,93
12 Tháng 7,60 7,35 7,39 7,46 7.06
13 Tháng 7,70 7,42 7.11
15 Tháng 7,50 7,19 7,23 6,86
18 Tháng 7,80 7,40 7,44 7,51 6,98
24 Tháng 8,00 7,44 7,49 7,56 7,70 6,90
30 Tháng 7,50 6,89 6,93 6,99 6,32
36 Tháng 7,50 6,78 6,82 6,88 7,00 6,12
60 Tháng 7,50 6,39 6,42 6,47 6,58 5,45

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD
KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,00
01 Tuần 0,00
02 Tuần 0,00
01 Tháng 0,00 0,00
02 Tháng 0,00 0,00 0,00
03 Tháng 0,00 0,00 0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tháng 0,00 0,00 0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Hiệu lực từ: Ngày 20-10-2017

LOẠI TIỀN TỆ : VNĐ
KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,50
01 Tuần 1,00
02 Tuần 1,00
01 Tháng 5,20 5,18
02 Tháng 5,25 5,24 5,21
03 Tháng 5,45 5,43 5,39
04 Tháng 5,50 5,47 5,42
05 Tháng 5,50 5,46 5,40
06 Tháng 6,80 6,73 6,76 6,64
07 Tháng 6,60 6,52 6,41
08 Tháng 6,60 6,50 6,38
09 Tháng 6,60 6,49 6,52 6,37
10 Tháng 6,80 6,68 6,53
11 Tháng 6,80 6,66 6,50
12 Tháng 7,10 6,90 6,93 6,99 6,67
13 Tháng 7,20 6,97 6,71
18 Tháng 7.00 6,67 6,71 6,77 6,33
24 Tháng 7,20 6,75 6,78 6,84 6,96 6,29
36 Tháng 7,20 6,54 6,57 6,63 6,74 5,92

 

LOẠI TIỀN TỆ : USD
KỲ HẠN PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)
Cuối kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,00
01 Tuần 0,00
02 Tuần 0,00
01 Tháng 0,00 0,00
02 Tháng 0,00 0,00 0,00
03 Tháng 0,00 0,00 0,00
06 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tháng 0,00 0,00 0,00
18 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Tháng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

+ Lãi suất ngân hàng ABBank

 

+ Lãi suất ngân hàng ACB

 

+ Lãi suất ngân hàng Agribank

 

+ Lãi suất ngân hàng Bac A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BaoViet Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng BIDV

 

+ Lãi suất ngân hàng CB

 

+ Lãi suất ngân hàng DongA Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Eximbank

 

+ Lãi suất ngân hàng GPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HDBank

 

+ Lãi suất ngân hàng HongLeong Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng HSBC

 

+ Lãi suất ngân hàng IVB

 

+ Lãi suất ngân hàng Kienlongbank

 

+ Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Maritime Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng MB

 

+ Lãi suất ngân hàng Nam A Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng NCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OCB

 

+ Lãi suất ngân hàng OceanBank

 

+ Lãi suất ngân hàng PG Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng Public Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng PVcomBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Sacombank

 

+ Lãi suất ngân hàng SaiGonBank

 

+ Lãi suất ngân hàng SCB

 

+ Lãi suất ngân hàng SeABank

 

+ Lãi suất ngân hàng SHB

 

+ Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank Vietnam

 

+ Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

 

+ Lãi suất ngân hàng Techcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng TPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VIB

 

+ Lãi suất ngân hàng Viet Capital Bank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietABank

 

+ Lãi suất ngân hàng VietBank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietcombank

 

+ Lãi suất ngân hàng Vietinbank

 

+ Lãi suất ngân hàng VPBank

 

+ Lãi suất ngân hàng VRB