Lãi suất ngân hàng Nam A Bank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NAM A BANK

 

1. Lãi suất tiền gửi VND sản phẩm Lợi ích nhân đôi dành cho khách hàng cá nhân:

Áp dụng từ 07h30 ngày 02/01/2018

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng
15 tháng 8.10 7.92
18 tháng 8.30 8.06
24 tháng 8.30 7.99
36 tháng 8.30 7.86

 

2. Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân:

– Áp dụng từ 07h30 ngày 19/12/2017.

Kỳ hạn Lãi suất kỳ đầu (12 tháng) (%/năm) Lãi suất kỳ 2 (12 tháng) (%/năm)
7 năm 8.20 8.50

 

3. Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân:

– Áp dụng: 07h30 ngày 17/04/2018

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi trả trước Lãi hàng quý Lãi 06 tháng/lần
KKH 1.00
1 tuần 1.00
2 tuần 1.00
3 tuần 1.00
1 tháng 5.40 5.38
2 tháng 5.40 5.39 5.35
3 tháng 5.40 5.38 5.33
4 tháng 5.40 5.38 5.30
5 tháng 5.40 5.38 5.28
6 tháng 6.50 6.44 6.30 6.48
7 tháng 6.50 6.43 6.26
8 tháng 6.50 6.43 6.23
9 tháng 6.50 6.42 6.20 6.46
10 tháng 6.50 6.41 6.17
11 tháng 6.50 6.40 6.13
12 tháng 7.30 7.18 6.80 7.22 7.29
13 tháng (*) 8.30
14 tháng 7.10 6.96 6.56
15 tháng 7.10 6.95 6.52 6.99
16 tháng 7.10 6.94 6.49
17 tháng 7.10 6.92 6.45
18 tháng 7.20 7.02 6.50 7.07 7.13
19 tháng 7.20 7.01 6.46
20 tháng 7.20 7.01 6.43
21 tháng 7.20 7.00 6.39 7.04
22 tháng 7.20 6.98 6.36
23 tháng 7.20 6.97 6.33
24 tháng 7.20 6.97 6.29 7.01 7.07
25 tháng 7.20 6.96 6.26
26 tháng 7.20 6.95 6.23
27 tháng 7.20 6.94 6.20 6.98
28 tháng 7.20 6.94 6.16
29 tháng 7.20 6.92 6.13
30 tháng 7.20 6.91 6.10 6.96 7.02
31 tháng 7.20 6.90 6.07
32 tháng 7.20 6.90 6.04
33 tháng 7.20 6.89 6.01 6.93
34 tháng 7.20 6.88 5.98
35 tháng 7.20 6.88 5.95
36 tháng 7.20 6.86 5.92 6.91 6.97

 

Ghi chú: Lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

 

4. Lãi suất tiền gửi USD – EUR – AUD dành cho khách hàng cá nhân:

– Tiền gửi USD (Áp dụng từ 07h30 ngày 19/12/2015).

Định kỳ gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn 0.00
Định kỳ
01 tuần 0.00
02 tuần 0.00
03 tuần 0.00
1 tháng trở lên 0.00

 

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.

– Tiền gửi EUR, AUD (Áp dụng từ ngày 25/06/2015).

 

Kỳ hạn  Lãi suất áp dụng
(%/năm)
Không kỳ hạn 0.00
Có kỳ hạn 0.00

 

5. Lãi suất tiết kiệm yêu thương cho con dành cho khách hàng cá nhân:

– Áp dụng từ 07h30 ngày 06/08/2018

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
Tham gia bảo hiểm Không tham gia bảo hiểm
12 tháng 7.00
15 tháng 7.10
18 tháng 7.10
02 năm 7.30 7.40
03 năm 7.30 7.40
04 năm 6.85 7.40
05 năm 6.85 7.40
06 năm 6.60 7.40
07 năm 6.35 7.40
08 năm 6.35 7.40
09 năm 6.10 7.40
10 năm 5.85 7.40

 

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.

 

6. Lãi suất tiết kiệm tích lũy dành cho khách hàng cá nhân:

– Áp dụng từ 07h30 ngày 02/01/2018

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ VNĐ (%/năm) Lãi cuối kỳ USD (%/năm)
06 tháng 6.90 0.00
09 tháng 6.90 0.00
12 tháng 7.00 0.00
15 tháng 7.10 0.00
18 tháng 7.10 0.00
Từ 24 đến 120 tháng 7.40 0.00

 

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.

7. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến (Online) dành cho khách hàng cá nhân:

– Áp dụng từ 07h30 ngày 06/08/2018.

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ
Từ 01 đến 05 tháng 5.50
06 tháng 7.20
07 tháng 7.10
08 tháng 7.20
09 tháng 7.30
Từ 10 đến 11 tháng 7.40
12 tháng 7.60
Từ 14 đến 17 tháng 7.50
18 tháng 7.90
24 tháng 8.00
36 tháng 7.90

 

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.

 

8. Lãi suất tiết kiệm VNĐ cho chương trình “25 năm – Đồng hành cùng bạn” dành cho khách hàng cá nhân:

a. Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ (%/năm):

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi trả trước Lãi hàng quý Lãi 06 tháng/lần
1 tháng 5.30 5.28
2 tháng 5.30 5.28 5.25
3 tháng 5.30 5.28 5.23
4 tháng 5.30 5.27 5.21
5 tháng 5.30 5.27 5.19
6 tháng 6.60 6.55 6.39 6.59
7 tháng 6.60 6.54 6.36
8 tháng 6.60 6.53 6.32
9 tháng 6.70 6.61 6.38 6.66
10 tháng 6.70 6.61 6.35
11 tháng 6.70 6.60 6.31
12 tháng 7.20 7.08 6.72 7.13 7.19
13 tháng 7.60 7.45 7.02
14 tháng 7.30 7.15 6.73
15 tháng 7.30 7.14 6.69 7.19
16 tháng 7.30 7.13 6.65
17 tháng 7.30 7.13 6.62
18 tháng 7.40 7.20 6.66 7.25 7.32
19 tháng 7.40 7.20 6.62
20 tháng 7.40 7.19 6.59
21 tháng 7.40 7.18 6.55 7.22
22 tháng 7.40 7.16 6.52
23 tháng 7.40 7.15 6.48
24 tháng 7.40 7.15 6.45 7.20 7.26
25 tháng 7.40 7.14 6.41
26 tháng 7.40 7.13 6.38
27 tháng 7.40 7.12 6.34 7.16
28 tháng 7.40 7.12 6.31
29 tháng 7.40 7.10 6.28
30 tháng 7.40 7.09 6.24 7.14 7.20
31 tháng 7.40 7.08 6.21
32 tháng 7.40 7.08 6.18
33 tháng 7.40 7.07 6.15 7.11
34 tháng 7.40 7.06 6.12
35 tháng 7.40 7.04 6.09
36 tháng 7.40 7.04 6.06 7.08 7.15

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi VND hưởng lãi suất không kỳ hạn là 1.00%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

2. Lãi suất sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm trực tuyến (%/năm):

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
(%/năm)
Từ 06 đến 08 tháng 6.80
Từ 09 đến 11 tháng 6.90
12 tháng 7.20
Từ 13 đến 17 tháng 7.30
Từ 18 đến 36 tháng 7.40

3. Sản phẩm tiết kiệm tích luỹ (%/năm):

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ VNĐ (%/năm) Lãi cuối kỳ USD (%/năm)
15 tháng 6.30 0.00
18 tháng 6.30 0.00
Từ 24 đến 120 tháng 6.60 0.00

4. Sản phẩm tiết kiệm Yêu thương cho con (%/năm):

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
(%/năm)
02 năm 6.90
03 năm 6.90
04 năm 6.65
05 năm 6.65
06 năm 6.40
07 năm 6.15
08 năm 6.15
09 năm 5.90
10 năm 5.65
11 năm 5.65
12 năm 5.40

Ghi chú: áp dụng từ 07h30 ngày 12/04/2017.

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo