Lãi suất ngân hàng MB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MB

Áp dụng từ ngày 05/12/2018

1.  Lãi suất tiền gửi VND:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần 1%
002 tuần 1%
003 tuần 1%
01 tháng 5%
02 tháng 5.1%
03 tháng 5.3%
04 tháng 5.3%
05 tháng 5.4%
06 tháng 6.1%
07 tháng 6.1%
08 tháng 6.1%
09 tháng 6.1%
10 tháng 6.2%
11 tháng 6.2%
12 tháng 7.2% Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
13 tháng 6.9%
18 tháng 6.9%
24 tháng 7.5% Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
36 tháng 7%
48 tháng 7%
60 tháng 7%
Không kỳ hạn 0.3%

 

2. Lãi suất tiền gửi USD:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng 0 %
02 tháng 0 %
03 tháng 0 %
06 tháng 0 %
09 tháng 0 %
12 tháng 0 %
24 tháng 0 %
Không kỳ hạn 0 %

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo