Lãi suất ngân hàng MB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MB

Áp dụng từ ngày 07/05/2021

1.  Lãi suất tiền gửi VND:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần 0.2%
002 tuần 0.2%
003 tuần 0.2%
01 tháng 3%
02 tháng 3.1%
03 tháng 3.4%
04 tháng 3.4%
05 tháng 3.5%
06 tháng 4.54% Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước
07 tháng 4.7%
08 tháng 4.7%
09 tháng 4.7%
10 tháng 4.8%
11 tháng 4.8%
12 tháng 5.12% Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước
13 tháng 5.4%
15 tháng 5.6%
18 tháng 5.7%
24 tháng 5.35% Lãi suất áp dụng với hình thức trả lãi trước
36 tháng 6.2%
48 tháng 6.2%
60 tháng 6.2%
Không kỳ hạn 0.1%

 

2. Lãi suất tiết kiệm dân cư bằng VNĐ áp dụng lãi trả sau đối với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng:

Kỳ hạn   Lãi trả sau (%/năm)
 6 tháng 5.9 %
 12 tháng 6.8 %
 24 tháng 6.9 %
  • Đối với lãi trả sau kỳ hạn 6 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
  • Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng tới dưới 300 tỷ đồng.

 

3. Lãi suất tiền gửi USD:

 

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng 0 %
02 tháng 0 %
03 tháng 0 %
06 tháng 0 %
09 tháng 0 %
12 tháng 0 %
24 tháng 0 %
Không kỳ hạn 0 %

 

4. Lãi suất tiền gửi của các tổ chức kinh tế:

 

Kỳ hạn  Lãi trả sau (% năm) VNĐ Lãi trả sau (% năm) USD
KKH 0.10% 0.00%
01 tuần 0.20%  
02 tuần 0.20%  
03 tuần 0.20%  
01 tháng 2.80% 0.00%
02 tháng 2.90% 0.00%
03 tháng 3.20% 0.00%
04 tháng 3.20% 0.00%
05 tháng 3.20% 0.00%
06 tháng 4.15% 0.00%
07 tháng 4.30% 0.00%
08 tháng 4.30% 0.00%
09 tháng 4.40% 0.00%
10 tháng 4.40% 0.00%
11 tháng 4.40% 0.00%
12 tháng 5.00% 0.00%
13 tháng 5.00%  
18 tháng 5.60%  
24 tháng 5.60% 0.00%
36 tháng 5.60% 0.00%
48 tháng 5.60% 0.00%
60 tháng 5.60% 0.00%

(Theo thông báo lãi suất số 1637/TB-HS ngày 14/04/2020)

Chi tiết về quy định gửi tiền, điều kiện nhận/gửi tiền đề nghị quý khách hàng tham khảo tại mục quy định sản phẩm tiền gửi có kì hạn của khách hàng doanh nghiệp tại website hoặc liên hệ với điểm giao dịch gần nhất .

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo