Lãi suất ngân hàng MB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MB

1.  Lãi suất tiền gửi VND:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần 0.5 %
002 tuần 0.5 %
003 tuần 0.5 %
01 tháng 4.6 %
02 tháng 4.6 %
03 tháng 4.65 %
04 tháng 4.65 %
05 tháng 4.65 %
06 tháng 5.15 %
07 tháng 5.45 %
08 tháng 5.45 %
09 tháng 5.55 %
10 tháng 5.8 %
11 tháng 5.8 %
12 tháng 7.2 % Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
24 tháng 7.5 % Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
36 tháng 7 %
48 tháng 7 %
60 tháng 7 %
Không kỳ hạn 0.3 %
13 tháng 6.6 %
18 tháng 6.9 %

2. Lãi suất tiền gửi USD:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng 0 %
02 tháng 0 %
03 tháng 0 %
06 tháng 0 %
09 tháng 0 %
12 tháng 0 %
24 tháng 0 %
Không kỳ hạn 0 %

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo