Lãi suất ngân hàng MB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MB

1.  Lãi suất tiền gửi VND:

 

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần 0.5%
002 tuần 0.5%
003 tuần 0.5%
01 tháng 4.2%
02 tháng 4.2%
03 tháng 4.8%
04 tháng 5.1%
05 tháng 5.2%
06 tháng 5.2%
07 tháng 5.3%
08 tháng 5.35%
09 tháng 5.6%
10 tháng 5.8%
11 tháng 5.8%
12 tháng 7.2% Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
13 tháng 6.7%
18 tháng 6.9%
24 tháng 7.5% Đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
36 tháng 7%
48 tháng 7%
60 tháng 7%
Không kỳ hạn 0.3%

2. Lãi suất tiền gửi USD:

 

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng 0 %
02 tháng 0 %
03 tháng 0 %
06 tháng 0 %
09 tháng 0 %
12 tháng 0 %
24 tháng 0 %
Không kỳ hạn 0 %

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo