Lãi suất ngân hàng MB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG

1.  Lãi suất tiền gửi VND:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
001 tuần 0.5 %
002 tuần 0.5 %
003 tuần 0.5 %
01 tháng 4.8 %
02 tháng 4.9 %
03 tháng 5.3 %
04 tháng 5.2 %
05 tháng 5.2 %
06 tháng 5.7 %
07 tháng 5.6 %
08 tháng 5.6 %
09 tháng 5.6 %
10 tháng 5.8 %
11 tháng 5.8 %
12 tháng 7.2 % Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
24 tháng 7.5 % Đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên
36 tháng 7 %
48 tháng 7 %
60 tháng 7 %
Không kỳ hạn 0.3 %
13 tháng 6.6 %
18 tháng 6.9 %

 

2. Lãi suất tiền gửi USD:

Kỳ hạn Lãi suất Ghi chú
01 tháng 0 %
02 tháng 0 %
03 tháng 0 %
06 tháng 0 %
09 tháng 0 %
12 tháng 0 %
24 tháng 0 %
Không kỳ hạn 0 %

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh