Lãi suất ngân hàng Kienlongbank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG KIENLONGBANK

 

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thông thường (Khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế) bằng  VND. Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2018.

1. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn:

Loại tiền tệ Lãi suất (%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm 1,00
Tiền gửi thanh toán 1,00

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn gửi Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) Lãnh lãi định kỳ (%/năm) Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng 6 tháng 3 tháng 1 tháng
1 tuần 1,00
2 tuần 1,00
3 tuần 1,00
01 tháng 5,30 5,28
02 tháng 5,40 5,39 5,35
03 tháng 5,40 5,38 5,33
04 tháng 5,40 5,36 5,30
05 tháng 5,50 5,45 5,38
06 tháng 6,60 6,55 6,51 6,39
07 tháng 6,60 6,49 6,36
08 tháng 6,60 6,48 6,32
09 tháng 6,60 6,49 6,46 6,29
10 tháng 6,60 6,44 6,26
11 tháng 6,60 6,43 6,22
12 tháng 7,20 7,07 7,01 6,97 6,72
13 tháng 7,30 7,05 6,77
15 tháng 7,30 7,05 7,01 6,69
18 tháng 7,30 7,05 6,99 6,95 6,58
24 tháng 7,10 6,86 6,75 6,69 6,66 6,22
36 tháng 7,10 6,65 6,54 6,49 6,45 5,85
60 tháng 7,10 6,26 6,17 6,12 6,09 5,24

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh