Lãi suất ngân hàng IVB

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG IVB

 

1. Lãi suất tiền gửi (hiệu lực từ 23/02/2018):

DOANH NGHIỆP CÁ NHÂN
Đô la Mỹ (USD)
Số tiền tối thiểu 200.00 200.00
Tiền gửi thanh toán(%/năm)
Tiền gửi kỳ hạn(%/năm)
KỲ HẠN LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC
1 Tháng
2 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
9 Tháng
12 Tháng
13 Tháng
18 Tháng
24 Tháng
Đồng Việt Nam (VND)
Số tiền tối thiểu 5,000,000 5,000,000
Tiền gửi thanh toán(%/năm) 1.0000 1.0000
Tiền gửi kỳ hạn(%/năm)
KỲ HẠN LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC LÃI CUỐI KỲ LÃI HÀNG QUÝ LÃI HÀNG THÁNG LÃI TRẢ TRƯỚC
1 Tuần 1.0000 1.0000
2 Tuần 1.0000 1.0000
3 Tuần 1.0000 1.0000
1 Tháng 4.8000 5.0000
2 Tháng 5.0000 4.9900 5.2000 5.1900
3 Tháng 5.2000 5.1800 5.3000 5.2800
6 Tháng 6.5000 6.4100 6.7000 6.6100
9 Tháng 6.7000 6.5500 6.9000 6.7500
12 Tháng 7.3000 7.0700 7.5000 7.2500
13 Tháng 7.4000 7.1400 7.6000 7.3300
18 Tháng 7.7000 7.3100 7.7000 7.3100
>= 24 Tháng 7.8000 7.2700 7.9000 7.3600

 

2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm linh hoạt (hiệu lực từ 20/05/2016):

KỲ HẠN ĐÔ LA MỸ (USD) ĐỒNG VIỆT NAM (VND)
Định kỳ nộp tiền Định kỳ nộp tiền
1M – 2M – 3M – 6M 1M 2M 3M 6M
Số tiền tối thiểu 200,000 200,000 200,000 200,000
Không kỳ hạn 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
6 Tháng 6.0000 5.9000 5.8000
9 Tháng 6.2000 5.8000
12 Tháng 7.0000 6.8000 6.4000 6.0000
24 Tháng 7.2000 7.0000 6.5000 6.1000
36 Tháng 7.3000 7.1000 6.6000 6.2000
48 Tháng 7.4000 7.2000 6.7000 6.3000
5 – 15 Năm 7.5000 7.3000 6.8000 6.4000

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh