Lãi suất ngân hàng HDBank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG HDBANK

 

1. Tiết kiệm, tiền gửi thông thường VND dành cho khách hàng cá nhân:

Lãi suất tiết kiệm, tiền gửi thông thường VND (hiệu lực 21/01/2019)
Kỳ hạn  Lãi trả trước  Lãi tháng  Lãi quý  Lãi 06 tháng  Lãi năm  Lãi cuối kỳ
TGTT 0.70

KKH

 –  –  0.70
01 ngày 0.70
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 1.00
01 tháng 5.30 5.50
02 tháng 5.30 5.50
03 tháng 5.30 5.40 5.50
04 tháng 5.30 5.40 5.50
05 tháng 5.30 5.40 5.50
06 tháng 6.00 6.10 6.20 6.40
07 tháng 6.00 6.10 6.30
08 tháng 6.00 6.10 6.30
09 tháng 6.00 6.20 6.30 6.40
10 tháng 6.00 6.20 6.40
11 tháng 6.00 6.20 6.40
12 tháng 6.70 6.90 6.90 6.70 7.20
13 tháng 6.80 7,10 7.40
15 tháng 6.50 6.80 6.90 7.30
18 tháng 6.50 6.80 6.90 6.90 7.40
24 tháng 5.60 6.40 6.50 6.50  6.70 7.00
36 tháng 5.60 6.20 6.30 6.30  6.50 7.00

 

2. Tiết kiệm, tiền gửi thông thường ngoại tệ:

 

Lãi suất tiết kiệm, tiền gửi thông thường ngoại tệ
Kỳ hạn  USD  EUR  AUD  GBP
TGTT 0.00 0.00 0.10 0.20
KKH 0.00 0.00 0.10 0.20
01 tháng 0.00 0.00 1.20 0.60
02 tháng 0.00 0.00 1.20 0.80
03 tháng 0.00 0.00 1.30 1.00
04 tháng 0.00
05 tháng 0.00
06 tháng 0.00 0.00 1.30 1.20
07 tháng 0.00
08 tháng 0.00
09 tháng 0.00 0.00 1.30 1.40
10 tháng 0.00
11 tháng 0.00
12 tháng 0.00 0.00 1.30 1.60
13 tháng 0.00  –  –
15 tháng 0.00
18 tháng 0.00
24 tháng 0.00
36 tháng 0.00

 

3. Tài khoản lãi suất lũy tiến

Lãi suất tài khoản lũy tiến
Số tiền gửi Lãi suất (%/năm)
Đến 10 tr 0.70
Trên 10tr đến 50tr 0.75
Trên 50tr đến 100tr 0.80
Trên 100tr đến 300tr 0.85
Trên 300tr đến 500tr 0.90
Trên 500 tr 1.00

 

4. Tài khoản iSmart

Lãi suất đối với Tài khoản iSmart dành cho khách hàng cá nhân
Số dư tài khoản iSmart cuối ngày (X) Mức lãi suất (%/năm) Phí duy trì số dư tài khoản hàng tháng (*)
(chưa thuế GTGT)
X ≤ 3 triệu VND 0.70
3 triệu VND < X ≤ 5 triệu VND 0.80
5 triệu VND < X ≤ 10 triệu VND 0.90
10 triệu VND < X 1.00 20.000 VND
(*) Áp dụng khi số dư bình quân hàng tháng của tài khoản nhỏ hơn 10 triệu đồng.

 

5. Tiết kiệm Online

Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm Online dành cho khách hàng cá nhân (Hiệu lực từ: 21/01/2019)
Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 1.00
01 tháng 5.5
02 tháng 5.5
03 tháng 5.5
04 tháng 5.5
05 tháng 5.5
06 tháng 6.6
07 tháng 6.7
08 tháng 6.7
09 tháng 6.9
10 tháng 6.9
11 tháng 6.9
12 tháng 7.5
13 tháng 7.5
15 tháng 7.4
18 tháng 7.5
24 tháng 7.1
36 tháng 7.1

 

6. Bảo Ngân tương lai

Lãi suất Tiền gửi Tích lũy Bảo Ngân Tương lai dành cho khách hàng cá nhân (hiệu lực 06/03/2019)
Kỳ hạn Lãi suất thả nổi theo định kỳ gửi tiền (%/năm)  Lãi suất cố định theo định kỳ gửi tiền (%/năm)
1 năm 7,2  7,0
2 năm 7,2  7,0
3 năm  7,2 7,0
4 năm 7,2  7,0
5 năm 7,2  7,0
6 năm 7,2 7,0
7 năm 7,2  7,0
8 năm 7,2  7,0
9 năm 7,2  7,0
10 năm 7,2  7,0
Lưu ý: Lãi suất Bảo Ngân Online: Lãi suất Bảo Ngân Tương Lai (+0,1%)

 

7. Lãi suất tài khoản linh hoạt

Lãi suất tài khoản linh hoạt
Số tiền gửi Lãi suất (%/năm)
Đến 100trđ 0.7
Trên 100trđ đến 01 tỷ đồng 0.7
Trên 01 tỷ đồng đến 02 tỷ đồng 0.7
Trên 2 tỷ đồng 0.7

 

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo