Lãi suất ngân hàng HDBank

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG HDBANK

Áp dụng từ ngày 01/08/2020

1. Tiết kiệm, tiền gửi thông thường VND dành cho khách hàng cá nhân:

Kỳ hạn VNĐ USD EUR AUD GBP
Cuối kỳ Trả lãi trước Hàng tháng Hàng quý Hàng 06

tháng

Hàng

năm

01 ngày 0,10
01 tuần 0,10
02 tuần 0,15
03 tuần 0,20
01 tháng 3,95 3,90 0,00 0,00 1,50 0,60
02 tháng 3,95 3,90 0,00 0,00 1,50 0,80
03 tháng 3,95 3,90 3,90 0,00 0,00 1,50 1,00
04 tháng 3,95 3,90 3,90 0,00
05 tháng 3,95 3,80 3,90 0,00
06 tháng 6,20 6,00 6,10 6,10 0,00 0,00 1,70 1,20
07 tháng 6,20 5,90 6,10 0,00
08 tháng 6,20 5,90 6,00 0,00
09 tháng 6,20 5,90 6,00 6,10 0,00 0,00 1,70 1,40
10 tháng 6,20 5,90 6,00 0,00
11 tháng 6,20 5,80 6,00 0,00
12 tháng 6,80 6,30 6,60 6,60 6,60 0,00 0,00 1,80 1,60
13 tháng 6,90 6,40 6,60 0,00
15 tháng 6,80 6,20 6,50 6,50 0,00
18 tháng 6,90 6,20 6,50 6,60 6,60 0,00
24 tháng 6,50 5,70 6,10 6,10 6,20 6,30 0,00
36 tháng 6,50 5,40 5,90 5,90 6,00 6,10

 

2. Tiết kiệm không kỳ hạn:

Loại tiền VNĐ USD EUR AUD GBP
Lãi suất 0,10 0,00 0,00 0,10 0,20

 

3. Tiền gửi Bảo ngân tương lai:

Kỳ hạn Lãi suất VNĐ thay đổi Lãi suất VNĐ cố định
Từ 1 đến 10 năm 6.8% 6.6%

 

4. Lãi suất Tiết kiệm linh hoạt

Kỳ hạn                      Lãi suất  VNĐ
Lĩnh lãi hàng tháng Lĩnh lãi hàng quý Lĩnh lãi hàng 06 tháng
3 tháng 3,90
4 tháng 3,90
5 tháng 3,90
6 tháng 6,10 6,10
7 tháng 6,10
8 tháng 6,00
9 tháng 6,00 6,10
10 tháng 6,00
11 tháng 6,00
12 tháng 6,60 6,60 6,60
13 tháng 6,60
15 tháng 6,50 6,50
18 tháng 6,50 6,60 6,60
24 tháng 6,10 6,10 6,20
36 tháng 5,90 5,90 6,00

 

5. Tiết kiệm Online

Kỳ hạn Lãi suất VNĐ
01 tuần 0,10
02 tuần 0,15
03 tuần 0,20
01 tháng 3,95
02 tháng 3,95
03 tháng 3,95
04 tháng 3,95
05 tháng 3,95
06 tháng 6,70
07 tháng 6,30
08 tháng 6,30
09 tháng 6,70
10 tháng 6,30
11 tháng 6,30
12 tháng 7,00
13 tháng 7,10
15 tháng 6,90
18 tháng 7,10
24 tháng 7,20
36 tháng 7,30

 

6. Tiền gửi tiết kiệm Gửi góp linh hoạt trực tuyến

Kỳ hạn Mức lãi suất (%/năm)
6 tháng 3.95%
9 tháng 3.95%
12 tháng 3.95%
18 tháng 3.95%
24 tháng 3.95%
36 tháng 3.95%
48 tháng 3.95%
60 tháng 3.95%

 

7. Tiền gửi Bảo ngân Online:

Kỳ hạn Lãi suất VNĐ thay đổi Lãi suất VNĐ cố định
Từ 1 đến 10 năm 6.9% 6.7%

 

 

Bài viết này không có từ khóa.

Bình luận đã được khóa.

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo